A mi Józsefvárosunk

Máig ki nem nyitott múzeum [308.]

2023. január 29. - Amijo

Beleöltek körülbelül 10 milliárd forintot, de még mindig nem tudják megjósolni,
hogy mikor nyílhat meg a Sorsok Háza. (Népszava

"Még nem állnak rendelkezésre a kiállítási koncepció kivitelezéshez szükséges anyagi források", ezért továbbra sem adhatják át a Sorsok Házát – mondta a Népszavának Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija. Az eredeti tervek szerint a múzeum 2014-ben nyílt volna meg, ám az épület is csak 2015-re készült el. És azóta minden évben bejelentik, hogy csúszni fog az átadás és a megnyitó ideje.

sorsok_haza2023.jpg

Csak emlékeztetőül: még 2013-ban 7,5 milliárd forintot különített el a kormány a holo- kauszt áldozatainak emléket állító múzeumra, melynek az egykori pályaudvar helyén kellett volna megnyílnia 2014-ben. A koncepció kidolgozását egy közalapítványra bízták, amelynek vezetője Orbán udvari történésze, Schmidt Mária lett, aki – egyáltalán nem meglepő módon – nem tudott megegyezni a zsidó szervezetekkel a kiállítás tartalmáról. Így 2015-ben Lázár János – akkoriban miniszterelnökséget vezető miniszter – a Mazsihisz tiltakozását követően leállíttatta a beruházást. (Lázár akkor úgy fogalmazott: a Sorsok Háza akkor fog megvalósulni, amikor annak tartalmával a magyarországi zsidó közös- ségek egyetértenek.)

Schmidt Mária – kritikusai szerint – úgy tett és tesz, mintha a magyarországi zsidók diszkriminálása és üldözése nem a Horthy-rendszerben gyökerezne, hanem 1944-ben, a német megszállás után kezdődött volna, és felelősei kizárólag a nácik és magyar kiszolgálói lettek volna. Ezzel szemben például zsidótörvényeket már 1938-tól hoztak, 1941-ben pedig már deportálták a hontalannak minősített zsidókat.

2018-ban aztán megszületett az „egyetértés”, Köves Slomó és Schmidt Mária egymásra talált: korunk csodarabbija szakérteni kezdett, az igazgató asszony meg igazgatott. Így ugyanezen év szeptemberében Gulyás Gergely bejelentette, hogy átadják az EMIH-nek az intézményt, amely a kormány akkori közlése szerint 2019-ben meg is nyílhat. Ezt követő- en Köves Slomó bocsátkozott jóslásokba: azt nyilatkozta, hogy 2021-ben nyílhat meg a Sorsok Háza. 2021-ben pedig azt, hogy 2022-ben. De máig nem nyílt meg.

*

Egy 2018-as kormányhatározat szerint a költségvetés összesen kétmilliárd forintot biztosít a kiállítási koncepció megvalósításához és kivitelezéséhez. A Sorsok Háza létre- hozása mintegy 7,5 milliárd forintba került. A tulajdonosi jogokat az állam képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) gyakorolja. Az EMIH csak a kiállítás elkészülte után veheti tulajdonba az ingatlant.

Banksy, reszkess! [307.]

Magyarország nem jogállam.

Kétfarkú Kutyapárt: a Kúria szerint
egy szívecskés matrica is falfirka. (24.hu

Az elvileg jogalkalmazó Kúria jogalkotó szerepet vindikálva úgy döntött, saját hatáskörében, a köznyelvben elfogadott jelentésüket átértelmezve újradefiniálja a "fal" és a "firka" fogalmát. A korábbi jelentés idézésénél célzatosan kihagyom a szakirodalmi definíciókat (így az Építészeti Lexikont is); ezek ismerete a jogalkotótól nem várható el.

banksy1.jpg

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára 1959–1962:
fal: 1. Téglából, kőből, betonból v. más építőanyagból készült, függőleges síkú épületrész helyiségek elhatárolására, ill. további épületrészek (födémek, tető stb.) tartására...

Magyar Nagylexikon 7. (Ed-Fe), 1998, 667. old.:
fal: 1. az építmények függőleges térhatároló és/v. teherhordó szerkezete...

Britannica Hungarica 8. (EUP–FOK) Kossuth, 2012, 111. old.:
fal: az építészetben az épület külső felületét alkotó, a helyiségeket elválasztó, ill. a födémet tartó szerkezeti elem...

A Magyar Nyelv Nagyszótára (kézirat, idén jelenik meg):
fal: 1. építőanyagból függőleges síkban emelt, teret tagoló, az épületet határoló, ill. az egyes helyiségeket egymástól elválasztó, a tető, es. más épületrészek tartására szolgáló épületelem (felülete)...

Ez eddig ugyebár eléggé egybevág...

Ugyancsak a Nagylexikon (8. köt., 791. old.)
graffiti <ol>: A felületbe karcolt rajz, falfirka. Az intézményes művészet számára nem elfogadott jelekből, kifejezésekből alkotott, vizuális és/v. nyelvi elemekből álló kompozí- ció, amelyet többnyire névtelen személyek v. csoportok közterületeken, falakon és egyéb felületeken hoznak létre. Maradványai antik római épületekről is fennmaradtak...

No de mostantól minden idegen vagyontárgy fal. Minden, amit ráteszünk, firka.
fal: bármely köz- vagy magántulajdonban lévő idegen vagyontárgy felülete
falfirka: minden, ezen a felületen engedély nélkül létrehozott változás

[A] falfirka esetében közömbös a vagyontárgyra felvitt ábrázolás tartalma, mibenléte, célja, hiszen önmagában a vagyontárgy felületén való elhelyezés ténye képez minősített esetet.

Ugyancsak jogalkotó szerepében tetszelegve a kúria azt is kimondta, hogy a falfirka akkor sem politikai véleménynyilvánítás, ha politikai plakáton helyezik el. Ráadásul ez és csak ez a cselekedet akkor is bűncselekmény, ha az okozott állományromlás nem éri el a szabálysértés fölső értékhatárát (50 ezer forintot).

Nagyon érdeklődve várom, melyik lesz az a szervezet, amely az alkotmánybírósághoz fordul emiatt, és mi lesz annak véleménye erről az elképesztő justizmordról.

Fügedi Ubul

P.s.: Csak hogy teljesen világos legyen: ha a kúria valóban így döntött (bizony mondom, nehezemre esik elhinni), akkor a járda járófelülete is "fal", és a kétfarkúak négyszínfes- tése is firka, tehát bűncselekmény. Az úttest is "fal" — tehát ha festék helyett aszfalttal meg lángszóróval mennének ki, és befoltoznák a kátyút, hát az is bűncselekmény lenne. A jogegységi határozat miatt a bíróságok kötelesek lennének kötelezni őket, hogy saját költségükön állítsák helyre a kátyút. Egyúttal elvennék az erkölcsi bizonyítványukat.

Kubai-Magyar Barátság [306.]

Vidám történetek a régi, jó kis átkosból.

Kubában tárgyalt Szijjártó Péter. (HVG

Jól focizó kispályás külügyérünket immár nemcsak Ázsiába merik kiengedni, de fejlődésének szép jeleként Dél-Amerikában is ő képviselheti hazánkat. Elsőként ottani elvbarátainkat látogatta meg Kubában (majd kölcsönös védelmi megállapodást kötött a "migránsok" ellen Ecuadorral, de ez itt mellékes).

kubai_magyar.jpg

Népeink testvérisége hosszú múltra tekint vissza, amit egy igaz történettel szeretnék érzékeltetni.

Sásdi Sáska László földtani térképezés közben figyelt fel Perkupa és Szőlősardó között egy idősebb kőzetek közé süllyedt, kb. egy négyzetkilométeres, jól karsztosodó mészkő- blokkra. A karsztforrást a perkupai tábor mellett ki is építették (rosszul; nem számítottak a szélsőségesen egyenetlen vízjárásra, ezért az első tavaszi árvíz szétrombolta a beton- kreclit). Sáska úgy tippelte, hogy kilométernél hosszabb barlangot tárhatunk fel.

1985-ben bejártuk a hegyet, hogy eldöntsük, hol kezdjük a munkát, és a víznyelőket színekről neveztük el. Legalul nyílt a Vörös — vörösfoltos, úgynevezett hallstatti mész- kőben. Mellette a Sárga, amely teljesen feliszapolódott, és biztosra vehettük, hogy ha valamit, hát ezt semmiképp se érdemes bontani. Fönt a hegyen nyílt a Fehér, ahol a mészkő nem látszott foltosnak és legfelül a Zöld, ahol a töbröt teljesen benőtte az erdő.

Na jó, de mi legyen a (leendő) barlangrendszer neve? Berhidai Tamásnak támadt egy nagyszerű ötlete: Legyen Kubai-Magyar Barátság barlang!
— ???
— Fidel Castro szereti a barlangászokat. Feltárjuk a lukat, megírjuk neki, miről neveztük el, és meghívjuk, hogy tekintse meg, milyen szép. Ő persze már öreg ember, és nem jön el csúszni-mászni, de viszonzásul meghív bennünket Kubába, és nekünk nagyon jó lesz!

Megcsapott minket a zsenialitás szele, és üstöllést elfogadtuk a javaslatot. Ezért aztán most van Kubai-Magyar Barátság Vörös barlang (75 m, erről még lesz szó) és Kubai-Magyar Barátság Fehér barlang (kb. 80 m, elképesztő földtani érdekesség). Összekötni nem sikerült őket, így hát nem is írtuk meg Castrónak a dolgot. A rendszerváltás óta pedig a térképeken már csak Vörös, illetve Fehér barlangként szerepelnek, és a földtani szakirodalom is így hivatkozik rájuk.

Fügedi Ubul

Nekünk Mohács kell [305.]

Édentől keletre.

Rákay Philip a mohácsi csatáról is filmet forgat. (HVG

Nekiálltunk a kreatív csapatommal a Mohács írásának — buzdult fel az előző milliárd sikeres elköltésén a filmes szakemberré kinevezett Rákay. — Előre megnyugtatnék minden fanyalgót: nem fogunk győzni a végén — engedett bepillantást a kormánypárti humor mélységeibe. Egyeztetett családi véleményünk szerint igen, ez a "fanyalgó", ez tényleg szellemes. Frappáns. Különösen egy talpnyalgótól.

rakay_philip2022.jpg

Ha egyszer egy bolt beindul... Úgy sejtem, a kreatív csapat még rábukkanhat a történelemben egy sor olyan nagyszabású eseményre, amely a tőlük elvárt színvonalon megjeleníthető ötven statisztával. Philippinél még találkozunk...

Fügedi Ubul

Megújul a Horváth Mihály tér is [304.]

Az Építészfórum írta meg, hogy az önkormányzat által még decemberben elfogadott költségvetésből mintegy 241 millió forint jut a Horváth Mihály tér megújítására is. Megjegyzendő, hogy a tér Józsefváros egyik legnagyobb tere, de évek óta nincs túl jó állapotban. Sarkosabban fogalmazva: a tér jelenleg elhanyagolt és ronda….

horvath_m_ter1.jpg

A felújítási terület a pontos meghatározás alapján a 35238/3 helyrajzi számú telek és hozzá kapcsolódó két közúti csatlakozás és csomópont, a Horváth Mihály tér – Baross utca, Őr utca – Tavaszmező utca – Horváth Mihály tér. A fejlesztés során több mint 670 négyzetméter közterület kialakítása, illetve felújítása történik.

Főbb műszaki tartalom:

 • egységes arculatú burkolatok, épített elemek;
 • sok árnyas gyalogos- és ülőfelület, kitelepülési lehetőségek;
 • a templom előtt szilárd burkolatú teresedés biztosítja rendezvényeknek a helyszínt;
 • járdaszintbe emelt csomópontok és a forgalmat terelő növénykazetták;
 • kb. 900 m2 zöldfelület jön létre és 25 új fát ültetnek, bővülhet a Baross utcai fasor is;
 • a Pázmány szobor jelenlegi helyén marad;
 • a térről nyíló ingatlanok gépjárművel továbbra is az Őr utca irányából közelíthetők meg;
 • a szálloda taxival megközelíthető lesz a tér parkolója felől és a Horváth Mihály tér 15. sz. alatt épülő mélygarázs szintén a parkoló felől lesz megközelíthető.

A munkálatok elsőként a tér nyugati oldalán kezdődnek meg, a kivitelezés első ütemére már a közbeszerzést is kiírták – áll az Építészfórum cikkében.

LaMa

*

A tér hivatalosan 1951 óta őrzi a római katolikus püspök és történész Horváth Mihály (1800-1878) nevét. A névadó már káptalan korában kitűnt történelmi tanulmányaival. Püspök 1848-ban lett, lelkesen támogatta a forradalom és szabadságharc ügyét és a Szemere-kormányban elvállalta a kultusztálcát. A világosi fegyverletétel után el kellett bujdosnia, halálra ítélték, és formailag felakasztották. Az alkotmányosság helyreállítása után hazajöhetett, visszakapta püspöki címet, majd Rudolf trónörökös történelemtanára lett. Számos történelmi munkája került kiadásra, kora egyik legnépszerűbb magyar tör- ténetírója volt.

N. Kósa Judit a Nagykörútról [303.]

Könyvajánló: Történelmi séta Pest főutcáján.

Még december elején mutatta be új könyvét N. Kósa Judit a Madách Színház Tolnay Szalonjában. A hónap (és az év) legvégén pedig Papp Sándor Zsigmond készített vele interjút Elkocsmásodott a Nagykörút címmel. Tessék elolvasni.

nkosa_judit2022.jpg

Papp Zsigával a Népszabadság nehéz időiben azt terveztük, hogy ha minden kötél szakad, majd egy szamizdatot szerkesztünk Moszkvában. Aztán minden kötél szakadt, Zsiga pedig a bécsi emigrációt választotta, és most olyan lépésre szánta el magát, amelyre egyikünk sem számított. Készített velem egy interjút. Nagykörút, Vár, történelem – mindenről kérdezett, ami érdekel. (via N. Kósa Judit)

Ez pedig már az új év elején íródott, és egyáltalán nem jó: A pusztuló, szedett-vedett Nagykörúton ma már minden ötödik üzlet üresen áll. Végigmentünk rajta oda-vissza, és nem volt kellemes. Koszos, átgondolatlan, koncepciótlan, csiricsáré, és ha ez a magyar kiskereskedelem metszete, akkor van baj rendesen. (G7.hu)

P.s.: Megjegyzendő, hogy az egykor elegáns Nagykörút nem most kocsmásodott el, a körút már jó húsz éve haldoklik, de a fentieket olvasva lehet, hogy már meg is halt. Pedig a ’70-es, ’80-as években még Pest és a kerület főutcája volt, tele üzletekkel. Ma azonban ezek nagy része üresen áll, a működők meg még az üreseknél is lehangolóbbak. Szinte mindegyik gagyi, vagy kocsma (de ha jobban tetszik: kávézó, gyroszos, sorban nyíló 4-es 6-osok, stb.) A besötétített dohányboltok, a lelakatolt, romos újságosbódék és a bezárt, koszos közvécék meg csak fokozzák a hangulatot. Az idősebbek emlékeiben élő pezsgés- nek már nyoma sincs.

Mert csak [302.]

Magyarország nem jogállam.

Előzmény: A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kampányt tervezett országimázs kidolgozására és megjelenítésére; a tervezésbe „besegített” a miniszterelnök lánya. Nem meglepő módon ezután a Miniszterelnökség adott 2,3 milliárd (!!!) forintot egy, a Kárpát-medence értékeit bemutató kreatív dokumentumfilmre a kapcsolódó kiadványokkal és rendezvényekkel. A megrendelést az MTÜ több mint 3 év késéssel sem teljesítette. Részlegesen sem; a teljes 2,3 mrd. eltűnt.

imazsfilm_hadhazy.jpg

 1. Hadházy Ákos (naná) érdeklődött az MTÜ-nél, hogy mit csináltak a pénzből. Azt a hivatalos választ kapta, hogy „a kért adatok tekintetében” SZERINTÜK ők „nem minősülnek adatközlőnek”.

Mert csak.

 1. Hadházy Ákos (naná) megkérdezte a Miniszterelnökségtől, hogy mi lett a pénzzel. Egyáltalán nem válaszoltak neki.

Mert csak.

 1. Hadházy Ákos (naná) hűtlen kezelés és hanyag kezelés gyanúja miatt feljelentette az ismeretlen tetteseket a Legfőbb Ügyészségen, ez meg kiadta a munkát a rendőrség- nek, ahogy kell. A BRFK gazdaságvédelmi osztálya megállapította, hogy:

3.1. Az MTÜ megkapta a pénzt a Miniszterelnöki Kabinetirodától a filmre stb.
3.2. Minderről „semmilyen tájékoztatáshoz nem lehet hozzáférni”.
3.3. A film, a könyv és a kapcsolódó rendezvény „egyetlen médiumban sem jelent meg”.

Mindebből az osztály nevében eljáró Mikó Attila őrnagy azt a „következtetést” vonja le, hogy mindez „bűncselekmény gyanúját nem alapozza meg”.

Mert csak.

 1. Hadházy Ákos (naná) költségvetési csalás gyanújával feljelentette az ismeretlen tetteseket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV). Erre a napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatósága azt válaszolta, hogy bár a költségvetési csalások kiderítése az ő feladatuk, de juszt sem hajlandók ezt kivizsgálni, és átirányítják az ügyet a 3. pontban már eljárt rendőrségre.

Mert csak.

Fügedi Ubul

P.s.: Jelentős a hasonlóság. Híd a munka világából a saját lábon állás felé.

*

Mindeközben a Magyar Turizmus Zrt. (tehát nem az MTÜ) megrendelésére a HG360 Reklámügynökség által forgatott országimázsfilm nyerte el az európai régió díját az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) 21. közgyűlésén.

Vallásturizmus [301.]

Hogy mi értendő alatta, az még nem derült ki.

Kezdjük az új évet egy tavaly évvégi hírrel: Több mint egymilliárd forintot ad a kormány "vallásturizmusra". Ez a 2023-as összeg, de a kormány egészen 2030-ig, tehát a 2026-os választások utáni ciklus végéig meghatározta az éves ráfordításokat. (HVG)

semjen_vallas.jpg

Semjén Zsolt ezentúl legalább évi 2/3–1 milliárd forintot költhet el erre a hobbira. Az egyetlen feltétel, hogy háromévente írnia kell egy összefoglalót "a program állásáról". Ehhez intézkedési terv állítólag van, de — Na? Naa??? — titkos.

Fügedi Ubul

P.s.: Akárhogy nézegetem, forgatgatom, ez az új év is ugyanolyannak tűnik, mint a régi…

Idézet az év végére [300.]

"Nem az a takarékosság és hatékonyság az energiával,
amikor fázunk." (Holoda) 

Elmúlt a karácsony, és ez a keserves év is véget ér lassan. Azt mondják, ami nem öl meg, az megerősít. 2022-ben sok mindennel kellett szembenéznünk, de még itt vagyunk – írja a HírKlikk. Hááát, hacsakúgynem. Karácsony után Holoda Attila energetikai szakemberrel beszélgetett Millei Ilona. Rövid idézet így az év végére írásból…

gazar.jpg

Sokkal előrébb járhatnánk, ha azokat az EU-s pénzeket, amik kifejezetten arra érkeztek, hogy javítsunk a csapnivaló épületenergia-hatékonysá- gunkon, valóban arra költötték volna. Ennek kellene a magyar kormány számára a 2022-es év legnagyobb tanulságnak lennie -, még ha nem is vallják be nekünk, de legalább maguknak ismerjék be, ezt bizony elrontották.

Az embereknek nem egy hónapot kell arra adni, hogy szüntessék meg a túlfogyasztást, különben rohadt drága lesz a gáz, hanem jóval korábban kellett volna figyelmeztetni őket: javítsd a hatékonyságot, szigeteld a házadat, cseréld ki a nyílászáróidat, és használj korszerűbb eszközöket.

Ezekhez pedig forrásokat kellett volna adni, segíteni kellett volna őket. Ezt meg lehetett volna csinálni, kaptunk rá pénzt az uniótól. Nyilván fontosabb volt ellopni. 

Ez volt tehát a Hölgyek, Urak a 2022-es év utolsó bejegyzése. Mi a magunk részéről most kívánunk mindenkinek egy sokkal jobb újévet, még úgy is, hogy a fentieket olvasva ez finoman szólva sem igazán tűnik túl valószínűnek. De hátha…

Innen folytatjuk.

*

A kormány számára a fő tanulság az lehetne: nem igaz, hogy csak az oroszoktól tudunk földgázt vásárolni, nem igaz, hogy Európa meg fog fagyni a télen, nem igaz, hogy nem lehet alternatív forrásokat, útvonalakat, beszállítókat találni. De ezt sosem fogják bevallani, ehelyett újabb ostobaságokkal tetézik, idehoznak két energiafaló üzletágat. Ez ugyanaz, mint egykor, amikor azt mondták, a „vas és acél országa”, vagy, hogy gyapottermesztő ország leszünk. Az se jött be, ez sem fog. (via HírKlikk)

Úgy hallottuk, megszülettél [299.]

Szegények királya lettél.

Ismét eltelt egy év – úgy, ahogy. Már nem csak jön, hanem bizony itt is van a Karácsony, méghozzá annak is az első napja. Aztán – ha szerencsénk van – megérkezik az újév is. Remélhetőleg jobb lesz, mint az idei, de ezt most hagyjuk. Kívánjunk inkább meghitt, békés, szép ünnepet és boldog új évet egymásnak: boldog Karácsonyt és sikeres, Boldog Új Évet mindenkinek!

karacsony2022.jpg

A kép Puskár Hanna (11 éves) rajza. Ő is az Igazgyöngy Alapítvány*
által támogatott egyik mélyszegénységben élő gyerek.

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
(József Attila: Betlehemi királyok)

*

P.s.: Most is, megint csak azt tudom kérdezni: tényleg ez lenne az a jobban teljesítő ország, ahol mindenkinek jó élni, ahol senki nem éhezik és fázik, ahol senkit nem hagynak az út szélén?

* Itt és így segíthetünk, nem csak karácsonykor: 
Igazgyöngy Alapítvány honlapja
Bankszámlaszám: 11738046-20048343
Email cím: info@igazgyongyalapitvany.hu
Telefonszám: +36 54 789-010

süti beállítások módosítása