HTML

A mi Józsefvárosunk

Budapest egyik pesti oldalon fekvő kerülete, nevét II. József után kapta 1777-ben. Területe 6,85 km², lakossága 71. 642 fő.

Facebook oldalunk

Utolsó szavak

Dokumentumtár

Dokumentumok - egyben
Itt egyben található meg a blogra felkerült összes doksi, akinek van kedve - bogarásszon köztük...

Moderálási elvek

1. Ha a másikat, nem pedig a mondanivalóját minősíted durván, kitiltunk egy időre.

2. Ha népek vagy társadalmi csoportok ellen uszítasz, kitiltunk mindörökre.

* Komentmoderálási elvek (részletesebben)

Utolsó kommentek:

koszorumagdolna 2018.09.05. 04:43:27

Nahát, én is épp 1975-ben érkeztem a dicsőséges Szovjetunióba, csakhogy én egy kissé nyugatabbra, az ukrajnai Bogorodcsányba. Az orenburgi gázvezeték építőinek kis magyar csapatát erősítettem ugyanis, a nagy internacionalista összefogás jegyében beindult gigaberuházás szerény dolgozójaként.

És bár poloskák nem voltak a frissiben felhúzott és a korabeli követelményekhez képest igényesen kialakított lakó- és munkakörnyezetben, az viszont tényleg jellemző volt az akkori időkre, hogy nemigen engedtek megjelenni a szocializmus mintaállamának életkörülményeit előnytelen színben feltüntető közleményeket.

S nem is tudom, mért jutnak minderről eszembe napjaink nyolckerbeli élet- és lakhatási körülményei, de ha jól sejtem, hát úgy, ahogy a szerkesztőnek is.
2013-ban ugyanis, amikor néhányan elszántuk magunkat, hogy jelezzük az önkormányzatnak, hogy a kezelésükben lévő bérházakban egyre nagyobb a poloskapenetráció, a vagyonkezelő egyik vezetője úgy nyilatkozott, hogy ezt az egészet csak a megátalkodott méregkeverő Budaházy találta ki.

Ezt követően beosztottjait azzal küldte ki a házba, hogy ott az általa is ismert "álbérlőket" bujtsa föl ellenem, mert én "poloskairtás" ürügyén, az ő lakhatásukat akarom ellehetetleníteni. Mit mondjak; kis híján meglincseltek a kedves illegális lakók.

És talán a mi mostani "szovjet állapotainkat" mi sem jellemzi jobban, hogy mindezt - mármint a poloskafertőzés tényét - nagy nyilvánosság előtt, az önkormányzati vezetők és civilek közt nagy nehezen összehozott, a kis tanácsteremben megrendezett megbeszélésen is elmondta, különös hangsúllyal kiemelve az én megátalkodott aknamunkát végző tevékenységemet.

S ami viszont talán mindennél nagyobb hasonlóságot mutat az "átkosbeli" időkkel, hogy sem az önkormányzat fejesei, sem a megbeszélésen megjelent, nagy számú civil aktivista egyikének se jutott eszébe, hogy - ha nem is az én védelmemben, de - a nyilvánvalóan aljas indítékú és a szintén "világos és nyilvánvaló veszély" eltitkolásáról szóló hazugság és rágalom ellen, akárha egyetlen szót is szóljon. Nahát - sok más mellett persze - ezért van nekem olyan, amilyen véleményem a magukat hangadónak tartó (nemcsak helyi) civil ellenzékről, ami nem sokban különbözik a velük szövetséges pártokéiról alkotottól sem.

Mert igen, "az aktuális problémák az önkormányzati bérlakás-rendszerben," címen megrendezett találkozón, akkor is olyan delegáltak próbálták "rendszerelméleti szintű" módszerekkel kezükbe venni a megoldás kulcsát, akik sem egy bérházat belülről, sem egy eleven bérlőt nem láttak soha.

Ami - bármily furcsa ez - a dolgok valódi értelmét tekintve, az önkormányzati vagyonkezelőről is elmondható. S ezért van az is, hogy a valódi feladataival tisztában nem lévő ellenzék és civil szövetségesei - egészen kis számú kivétellel - akár tudnak erről, akár nem, valójában s lényegében ma nem mások, mint a teljességgel demoralizálódott hatalom szekértolói.

Bejegyzés: 792. Nem jelent meg

Pásztörperc 2018.09.02. 19:56:57

@czerka: Ha elolvasod a belinkelt írást, abban Ungárnak egy nagy rakás állítását találod. Ezek egyik nagy csoportja igaz, találó és frappáns, a másik nagy csoport bődületes hülyeség.

Ha még ezek után se látsz hasonlóságot, magyarázhatom tovább is...

Bejegyzés: 790. Hruscsov síremléke

bodis.lajos 2018.09.02. 19:41:24

Csak az jut eszembe, hogy talán mégis meg kellene próbálni "előbújni", illetve erre biztatni azokat, akiknek élhetetlenek a körülményeik. Elmenni 10-en meghirdetett nyilvános fogadóórára (a meglévő kevés jogintézmény egyikére, ahol lakos az állampolgár és véleményét kifejezheti), hívni sajtót (kormányzatit, ellenzékit, függetlent, már ami van belőle, nem diszkriminálni, ami fontos, aztán megy, aki ebben témát lát), előtte egyeztetni, és okosan viselkedni.

Hogy az élhetetlen körülmények között élők a még nehezebb helyzetben lévők iránti gyűlölet felé fordulnak? Vagy hogy egy sokáig szervezett közös fellépést esetleg rövid úton szétbombáz egy megosztásra irányuló (és aztán általában nem betartott ígéret)? Ezzel szemben csak próbálkozni tudnék, nehéz, és annál szebb, ha sikerül. Sok szerencsét, és írjál róla itt vagy máshol!

Bejegyzés: 791. Világos és nyilvánvaló veszély

koszorumagdolna 2018.09.01. 22:06:15

Örülök, hogy ilyen rövid, ám mégis szellemesen magvas véleményed van a kialakult helyzetről, Lajos. Bizony, jól jönne most nekünk is némi humorérzék, mert - s emiatt valóban kétségbe vagyok esve - egyszerűen képtelen vagyok megmagyarázni a kétségbeesett lakóknak, hogy nem elsősorban a valóban egyre deszocializáltabbá váló s többnyire illegitim lakhatású s elveszett lelkekként köztünk bolyongó zombik felelősek a kialakult állapotokért, hanem - a demoralizálódott és dejurializálódott hatalom mellett - azok is, akik mint hivatásos segítőik, törvénytelen eszközöktől se riadnak vissza pártfogoltjaik "megsegítésétől." Ezzel - akár az általam ismert házakban is - olyan gyűlölethullámot indítottak el minden élet- és lakhatási körülményeiben végveszélybe került lakótársunk s már lakni se tudó társaink ellen, amely beláthatatlan következményekkel járhat az egész "gettónegyednek" nevezett, s egyre tágabb régiókra kiterjedő lakókörnyezetekre nézve.Persze, senki nem vitathatja ép ésszel, hogy ez csak a legcinikusabb politikai bizniszben utazó mai, lezüllött hatalom bűne. De azért nemcsak az övé.

Bejegyzés: 791. Világos és nyilvánvaló veszély

bodis.lajos 2018.09.01. 21:11:07

szigorúan néző államférfiak_biztonságot_adnak

Bejegyzés: 791. Világos és nyilvánvaló veszély

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.hu/ 2018.08.30. 16:09:00

@czerka: Mindkét névben az első magánhangzó "u". :)

Bejegyzés: 790. Hruscsov síremléke

czerka 2018.08.30. 15:24:46

Ungárnak mi köze Hruscsovhoz? De most tényleg.

Bejegyzés: 790. Hruscsov síremléke

barabasJ 2018.08.25. 12:42:37

Nem is tudtam, hogy Kölcsey írta az Alkotmányt!... Igaz azt se tudtam, hogy Jézus jász volt. Gyöngyszem ez a faszi!

Bejegyzés: 788. Pócs megdíjazta magát

koszorumagdolna 2018.08.23. 00:54:21

@bodis.lajos: Lajos, én készséggel elismerem, hogy sem közgazdaságilag, sem szociológiailag nem látom át olyan széleskörűen és mélyen ezt a kérdést, ahogy te, akinek ez a szakmája.
Arról pedig, hogy a gazdasági racionalitások időközben történt változásai hogyan befolyásolhatják a mai munkaerőpiaci helyzetet, s hogy egy kidolgozandó törlesztőprogram miféle lehetőségeket hordozna a szociális lakásra váróknak, abba - szakértelem híján - nem foglalhatok állást.

Viszont arról, hogy az így-úgy, de mégis egy-egy roncslakáshoz hozzájutott bérlőjelöltek miféle hallatlan, szinte csodával határos átlényegülésen mentek keresztül, amikor - némi kevés segítséggel - hozzákezdhettek saját bérleményük fölújításához, hát arról csak csodákat tudnék mesélni. Ezek a lakások ugyanis - s talán ma már ez köztudott - nem elsősorban az "idő vasfogának" felróhatóan mentek tönkre, amit azzal az alagsori helyiséggel szemléltethetnék neked leginkább, amelyben hajdan néha találkoztunk. Nos, az a helyiség azóta - lévén, hogy a felette lévő lakásban lakó bérlőtől történő beázást mindmáig senki se hajlandó megjavítani - teljesen szét van ázva, s mára ugyanolyan lakhatatlan, nyirkos helyiséggé vált, mint a hasonló sorsú, többi bérlakás.(A lakó egyébként - mint sok másik is - évek óta nem lakik a bérleményében, s a vagyonkezelő meg szarik az egészre.)

Mindezt azért mondom el, mert a az így-úgy, de mégis lakáshoz juttatott lakásigénylők ilyen "bérleményeket" kapnak, melyeket a bérlő - az esetek túlnyomó többségében - mégis, jóval kevesebb ráfordítással képes lakhatóvá tenni, mint az önkormányzat híresen bürokratikus és korrupcióval át- meg átszőtt "vagyonkezelési divíziója."

És - lévén nem hozzáértő - persze, minden rentabilitási ár/érték számítgatást mellőznék most, mert az amiről én beszélek, nem erről szól, s ez még akkor is így van, ha a gazdasági racionalitással az én szempontjaimnak is számolni kell. S elmondanám még, hogy én - a gyakorlatban is meggyőződve erről - láttam miféle, egészen kivételes hatással bír az, ha egy arra érdemes igénylőt ilyen helyzetbe segítünk.

S az, hogy erről Győri Péterrel a kampány két hónapja során, még tárgyalni se tudtak az ebben érdekeltek, nos az súlyos hiba. Ahogy az is, hogy az ő alapítványa jóvoltából számos szempontból jogellenesen lakó, meghatározhatatlan lakhatási jogállású személyek részesei az illegitim lakhatásból származó problémakomplexumnak is. Péter - minden, szóban és írásban egyaránt megerősített ígérete ellenére is - ezekre a problémákra sohasem reflektált, s még az őt ez ügyben a házunkban megkörnyékező lakó se tehette fel ezzel kapcsolatos kérdéseit neki. (ÉN feltettem, még a Molnár Gyuri oldalán kibontakozott purparlé során is, de ő ezúttal is hallatlanba vette a neki föltett kérdéseimet.)

Visszatérve a munkáért lakhatás programra, erről mindenképp beszélni kellett volna a Péternek, még akkor is, ha ez a projektterv jelenleg akkora problémakomplexum, amit fel se igen lehet mérni. De az, hogy ez a tervezet nem délibábos fantazmagória, s még a kétszerkettő józansága se mond neki ellen, hát abban biztos vagyok

Ami pedig az önkori álláspontját illeti, hát az sem olyan egyértelmű. Nem újabb vádként mondom ezt, de ezzel kapcsolatban - ellentétben az általatok favorizált AVM-mel - ti ebben se támogattatok minket, s ez az álláspontotok, még az önkori akkori, "tárgyalóképes" vezetőinél is meghallgatásra sőt, támogatásra talált. Azonban az is tény, hogy az önkori mégis foglalkozott ezzel a kérdéssel, amit az ezen a linken olvasható levél is megerősít.
m.blog.hu/mi/mijozsefvarosunk/image/pdf/level20130411.pdf
És ha ezt - ahogy te is mondod - az önkori mégse gondolta túl komolyan, azért ez a levél, mint ékes bizonyítéka a programunk használhatóságának, mégis csak hatékony eszköz lehetett volna a kampány során. S persze, a mi programunk is csak akkor rúghatott volna labdába - még akkor is, ha az csak egy kezdőrúgás lett volna - ha a Péter győz. De így, ezzel a hozzáállással - beleértve ebbe a megkérdőjelezhető szavahihetőségét is - ezen a terepen ő sohasem fog tudni labdába rúgni.

Bejegyzés: 628. Az időköziről - utoljára

bodis.lajos 2018.08.17. 22:58:30

@koszorumagdolna:

Guszti, én sajnos elég egyszerűnek látom az okát, hogy elutasították. Úgy emlékszem, ki is derült az önkormányzat végső válaszából. Túl sokat kellene dolgozni vele az apparátusnak.

Valamit valamiért, a politikai hasznát pedig valószínűleg csekélynek értékelték. Ha dolgoznak egy órát bármit, más több szavazatot hoz, amivel hatalomban lehet maradni.

Csábítunk és fenyegetünk, hogy vedd meg, különben rosszul járhatsz. Ha eladósodtál, menned kell. Ebben a kettőben közös, hogy a bérbeadói felelősség megszűnik. Az adósság törlesztése munkával éppen ellenkezőleg, újra egyenlőbb viszonyt teremtene a felek között, miközben sérülékeny csoportról van szó, akik az átlagosnál nagyobb valószínűséggel kerülhetnek újra bajba, és szorulhatnak a köz segítségére, így az apparátus figyelmére, a kerület költségvetésére, amit nem rájuk akarnak elkölteni a döntéshozók.

A harmadik lehetőség a függésben tartás bérlőként. Legtipikusabb az önkormányzati alkalmazottak és szolgálati jogviszonyban lévők esetében, valószínűleg nem véletlen, hogy a lakáspályázatok nagy része, az MNP utolsó két részében felújított lakások egy része nekik megy. Szintén mutatja a függés tartalmát az, amivel Balog István Szilveszter lemondott képviselőt hírbe hozták (aztán ezt senki nem akarta tisztázni, a képviselő lemondott és nyomtalanul eltűnt): házmesterlakások, amelyek elosztásának kedvezményezettjeitől adott esetben a politikus szívességet kérhet.

Ezeknek van politikai logikája. A munkáért lakhatásnak talán nincs, csak méltányos és emberséges.

A gazdasági ésszerűségében azóta elbizonytalanodtam, ami nem az eredeti koncepció hibája, hanem a munkaerőpiac változásainak következménye. Ami a válság idején, elég munkalehetőség hiányában, nagyobb valószínűséggel választottak volna az érintettek, azt kérdéses, hogy ma választanák-e. Hogy nem érné-e meg jobban nekik alkalmasan kialakított, személyre szabott törlesztő programban részt venni, és a törlesztést a munkaerőpiacon, hatékonyabb és ezért egységnyi időre több pénzt érő formában megszerezni.

Nem állítom, hogy nem érné meg, ezt meg kellene kérdezni, meg kellene vitatni, ki kellene próbálni. Csak felvetem, hogy lehet ilyen probléma.

Az egész természetesen akkor merül fel, ha a döntéshozó politikailag kifizetődőnek tartja a sérülékeny bérlők lakhatásban tartására figyelmet, munkát, költségvetést fordítani. Ha kifizetődőnek tartja, mert a szavazók elég nagy részétől így számíthat szavazatra, és kevesebb munkával/költséggel, más ötlettel nem számíthat erre a szavazatra. Amire sajnos jó pár ötlet felmerült az elmúlt években.

Bejegyzés: 628. Az időköziről - utoljára

driopios 2018.07.25. 13:17:36

Megvizsgálják, majd lezárják az ügyet, hisz a megfelelő ember nyerte a választást így minden rendben.

Bejegyzés: 778. A nagy sejtés

koszorumagdolna 2018.07.21. 23:42:21

Bocs, hogy több mint egy év távolából "utánlövök" a véleményednek kedves Balázs, de én az idei időközi polgiválsztásban, a tavalyi képviselői választás szimptomatikus hibáit látom megismétlődni, s csak emiatt a kórosan folytatódó tévutas megoldások miatt tartom fontosnak, hogy egy látszólag "passzé" problémát újra elővegyek.

Persze, e helyütt már csak azért se lenne helye hosszabb elemzésnek részemről, mert azt már megtettem részben itt, az "amijo"-ban, meg a saját oldalamon is. Így aztán újra csak azt mondhatom, amit akkor és most is leírtam, hogy a Józsefváros katasztrófaövezeteként s egyben országos szégyenfoltként éktelenkedő önkormányzati bérlakásrendszer komplex és minden vonatkozására kiterjedő, VALÓDI ISMERETEK NÉLKÜL, BELEFOGNI IS VÉTEK BÁRMIFÉLE "VÁLASZTÁSI VETÉLKEDŐBE" AZ ELLENZÉK RÉSZÉRŐL!

Természetesen nem akarlak rávenni az én kilométernyi jegyzeteim elolvasására, (mért is tenném) pusztán azért írok újra és ide néhány szót erről, mert a tavalyi választásról (nemcsak ideírott véleményeid) az egyedüli olyan hozzászólások, amikben "van spiritusz," és amelyeket ma is haszonnal lehet forgatni.

S persze, semmire se akarlak rávenni, de őszintén érdekelne a véleményed a mostani választásokról, és érdekelne az öt éve tetszhalott, Munkáért Lakhatás Programról is, melyet ugyan mi terjesztettünk be az önkorihoz hét éve, de Kocsiséknak - eleinte legalábbis - "önállósított szándékuk" volt vele. És ha jól emlékszem, ez ügyben te is eléggé tájékozott voltál abban az időben, ha "beavatottságról" egy szoci esetében túlzás lenne is beszélni...

Üdv, BGuszti

Bejegyzés: 628. Az időköziről - utoljára

koszorumagdolna 2018.07.19. 20:34:59

@koszorumagdolna: Nos, tényleg nem a saját személyem miatt mondom, de sztem a demokratikus jelölt polgármester-választási szereplésével kapcsolatos országos visszhanghoz képest, az ebben leginkább érdekelt kerületbeli "illetékesek" meglepően keveset foglalkoztak. Természetesen most nem a fidesz dúsan jutalmazott bérrabszolgáit hiányolom a vitából - akinek elsősorban hölgytagjai, tán még most is gargarizálnak serény munkájuk túláradó nyelvi igénybevételét követően - hanem azokat a civil kollégákat, akik valóban áldozatos munkával támogatták a független polgármesterjelölt csekély anyagiakkal, ám hallatlan odaadással végzett munkáját.

Mert miközben kemény szavakkal bíráljuk őt, egy percre se feledkezünk meg arról, hogy ez a magasan kvalifikált kiváló szakember, elképesztő mennyiségű terhet cipelt a vállain két hónapon át, miközben a legútszélibb, aljas rágalmak özöne árasztotta el, melyeket ő példaadó türelemmel viselt. S bizony, ezt még akkor is el kell mondanunk, ha most - egy még nagyobb cél érdekében, mint az ő választáson való szereplése - súlyos kifogásainkat is meg kell szólaltatnunk ennek a számunkra igen fontos és döntő jelentőségűnek gondolt eseménynek kapcsán. És - hiszitek e vagy sem - mindezt egyáltalán nem könnyű szívvel tesszük, hanem a demokratikus kibontakozás reményétől sarkalltan, attól, ami Győri Pétert is erre a hálátlan és buktatókkal tele, rögös útra vitte.

(Mindezt már csak azért is szükségesnek tartom itt elmondani, mert Győri Péter válaszolt nekem a posztban írottakra a fészbuk-oldalamon, ahol a cikket még egy kommenttel is megfejeltem.)

Bejegyzés: 776. Kérdésre, válasz

koszorumagdolna 2018.07.19. 13:44:13

Nos, Győri Péter, aki a kampányidő alatt adott interjúiban mint jövendő alpolgármesteréről beszélt Sára Botondról, most úgy tünteti föl magát, mint aki már akkor, a kampányidényben is, előre látta az óhatatlanul bekövetkező kudarcot.

Korábbi állításaival szemben, a választást követően - mint azt a "Reggeli vendég" c. klubrádióbeli műsorban is nyilatkozta július 18-án - épp a hatalomnak leginkább kiszolgáltatott rétegeknek arra a "vakságára" alapozta kudarcát, amely nem engedte megláttatni velük a "demokratikus oldal" kínálta kivezető utat, s akik így, csak a fidesz mindent elborító demagógiáját képesek, minden válogatás nélkül bekajolni.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a "demokratikus oldal" jelöltje sohasem tette be a lábát a kampányában meghatározó szerepet játszó önkormányzati bérlők házaiba, s velük csak a köztéri kitelepüléseken találkozott, ahol nem lehetett mélyreható, fórumjellegű és környezettanulmányokkal egybekötött beszélgetéseket folytatni.

S mi, bérlők - számos írásos dokumentum bizonyítja ezt - hiába is hívtuk meg őt egy igen nagy munkával megszervezett lakossági fórumra, ezt "főnökeire," (sic!) kampányának irányítóira hivatkozva, mindig udvariasan elhárította. És ez még akkor is igaz, ha nagyjából két héttel a választás időpontját megelőző napok egyikén fölhívott, és egy találkozót kért tőlem a házunkban.

Az ezen folytatott beszélgetésen - melyre már az idő rövidsége miatt se tudtam senkit se "beszervezni" - ő kizárólag azokról a terveiről volt hajlandó beszélni, amelyeket a polgármesterré való megválasztása után kívánt realizálni, miközben én arra a néhány kampányelemre próbáltam meg fölhívni a figyelmét, amelyek elmulasztása esetén csak a biztos kudarc vár rá.

"Ez a kampánycsapatom dolga," vetette oda nekem, s én ettől a pillanattól kezdve biztosan tudtam, hogy ez az ember nem más, mint életidegen teóriáinak reménytelen foglya, aki még saját hivatali feladataival, alapítványa krízislakásainak súlyos működtetési problémáival se képes hiánytalanul megküzdeni.

Pedig ez utóbbi ugyanúgy szerves része a bérházak rendeltetésszerű működését gátló problémakonglomerátumnak, mint az "üres lakások", a tervszerű megelőző karbantartás vagy a közegészségügyi rendelkezések totális negligálása. Azok ugyanis, amelyek egy azelőtt soha nem látott, gettószerű állapotokat teremtettek az önkormányzatok által kezelt házakban.Persze, a "rendszer" még számos más okot is magában rejt, melyeket itt, csak jelzésszerűen említünk meg.

Mert persze - épp a fenti okok miatt is - nemcsak a nyolckerben, hanem mindenütt, ahol a korábban elbitorlással "állami tulajdonba került" bérházvagyon tanácsi, majd "örökletesen," önkormányzati tulajdonba került. S ha valamire illik az, hogy "ebül szerzett jószág ebül vész el," hát erre a "tulajdonszerzésre" asszem, mindennél inkább.

De ha már a mondásoknál tartunk, hát említhetném még "Csáky szalmáját" is, mely csak azt igazolja, hogy az ebül szerzett jószág se vész el teljesen, hisz az új tulaj, "Csáky gróf", kénye-kedvére rendelkezhet véle. S egy mai Csáky grófot ugye, mégse nevezhetünk már ebnek...

Bejegyzés: 776. Kérdésre, válasz

koszorumagdolna 2018.07.16. 00:20:19

@tommm: Nos, egy másik, hasonló kérdésre, ezzel a kiemelt összefoglalóval indítottam a válaszadásomat a fészbuk oldalamon:

A KAMPÁNY EGY TOTÁLISAN TÉVES, ELSŐSORBAN A "BÉRHÁZÜGY" NAGYON IS ÖSSZETETT PROBLÉMAHALMAZÁNAK TELJES NEM-ISMERETÉRE ALAPOZOTT KONCEPCIÓRA ÉPÜLT, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYVA ANNAK A SZÉLESEBB BÉRLŐI RÉTEGNEK AZ IGÉNYEIT, MELY A SZÉTZILÁLT ÉLET- ÉS LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEINEK RENDEZÉSÉTŐL ÉS A MÁR KORÁBBAN BEÍGÉRT MUNKÁÉRT LAKHATÁST PROGRAMBAN VALÓ ÖNKORMÁNYZATI TOVÁBBLÉPÉSTŐL VÁRJA HELYZETÉNEK JAVULÁSÁT.

Kérdésedre pedig az alábbiakat válaszolom:

1. A kampányt - bármily furcsa ez - nem a hajléktalanok és kilakoltatással fenyegetett bérlők ügyére kellett volna kihegyezni, hanem arra a rétegre, amely képes egy önkormányzati támogatással megerősített önerős lakásfelújítási programba bekapcsolódni. Abba, amiről a nagy reményekkel várt Munkáért Lakhatás Program is szólt, melyre az önkori - Munkáért Lakhatást Munkacsoport néven - egy külön szakembergárdát állított rá.

Az embereket ugyanis, valójában nem lehet nagyívű "szociális programok" belengetésével megfogni, mert ezek inkább lebegő ködképek, mint elérhető, kézzel fogható valóságok formájában képződnek meg bennük. Ezt az MLP-projektet viszont - melyet akár egy szerződéstervezet formájában is tanulmányozhatnának egy jól szervezett és hiteles személyiségre alapozott kampány során - nagyon is magukénak érezhetnék, amit különben, mint a program egyik kiötlője, saját tapasztalatból is tanúsíthatok.

2. Mindez persze, elképzelhetetlen a bérházakban élők bérleményi jogviszony-rendezése nélkül , ami viszont korántsem valami piskótadolog. Az illegitim lakhatási jogállások formái ugyanis elképzelhetetlenül sokfélék, és ezek rendezése mindkét politikai térfélen számos, kisebb-nagyobb érdeksérelemmel járhat. Ennek kifejtése azonban, már egy következő dolgozat témája lenne, melynek részletes kifejtésére, amúgy is csak a bérházak szociális és épített állagának felmérése után kerülhet sor.

Természetesen van 3. és 4. pont is, mely a bérházak közegészségügyi, rendtartási és állagmegóvási ügyeit venné számba. De mi most maradjunk annál az első kérdésnél, hogy a bérlői rétegtársadalomnak melyik szegmense az, amelyik - kellő hozzáértéssel - mozgósítható egy sikeres választási kampányban.

Annyi viszont bizonyos, hogy ehhez a bérházdzsungel minden szegletét - beleértve az illegitim szférát is - ismerni kell. És erre most csak azt a példát mondanám, hogy a polgármesterjelölt - nem is tehetett mást - csak az önkori által rendelkezésére bocsátott adatokból dolgozhatott.

Ebben viszont az üres lakások számát - immár 15 éve - 400 körüliben adja meg a Hivatal. A valóságban azonban ez a szám - beleértve a diszfunkcionálisan lakott bérleményeket is - minimum 1500, de sztem vígan eléri akár a 2000-et is.
Az ezekben a lakásokban élő sokféle, nagyrészt illegitim lakhatási jogállású "álbérlők" helyzetének a rendezését követően - beleértve ebbe a rászorultsági elvnek ellentmondó jogállásúakét is - meglepően sok rendeltetésszerű használatra alkalmas lakás szabadulhat fel.

Bejegyzés: 774. Választás után

koszorumagdolna 2018.07.15. 00:53:20

Kedves @tommm: fontos kérdésedre részletes válasszal készülök, de most, vasárnap kora hajnalban, amikor ezt olvasom, már nem vágnék bele. Egyébként épp most fejeztem be a facebook-oldalamon egy, a továbblépés lehetőségeit fejtegető posztot, s örülnék, ha érdeklődésed arra is kiterjedne. Az alábbi linken találhatod meg:
www.facebook.com/gusztav.budahazy46

Köszönettel, BGuszti

Bejegyzés: 774. Választás után

tommm 2018.07.14. 07:25:42

Kedves Gusztáv! Ön szerint tehát mi a vereség oka?

Bejegyzés: 774. Választás után

Barneby 2018.06.17. 08:32:07

Én olyat láttam, hogy egyes postaládákat jelölnek meg, ezzel szétbontva a társadalmat hávégésekre, nőklapjásakra meg színesertévésekre. Hová fajul ez a világ...

Bejegyzés: 765. Matricás házak

Holsteinszelet 2018.06.16. 09:03:01

Aki nem tudja, hogy miért aljasság matricázni, házakat megjelölgetni - az lapozza fel a történelemkönyveket. Nem kell nagyon messzire menni...

Bejegyzés: 765. Matricás házak

ígyszeretlek 2018.06.16. 07:29:20

Nem szagolni, olvasni.

Bejegyzés: 765. Matricás házak