HTML

A mi Józsefvárosunk

Budapest egyik pesti oldalon fekvő kerülete, nevét II. József után kapta 1777-ben. Területe 6,85 km², lakossága 71. 642 fő.

Facebook oldalunk

Utolsó szavak

Dokumentumtár

Dokumentumok - egyben
Itt egyben található meg a blogra felkerült összes doksi, akinek van kedve - bogarásszon köztük...

Moderálási elvek

1. Ha a másikat, nem pedig a mondanivalóját minősíted durván, kitiltunk egy időre.

2. Ha népek vagy társadalmi csoportok ellen uszítasz, kitiltunk mindörökre.

* Komentmoderálási elvek (részletesebben)

2019.02.21. 19:01 Amijo

849. Valami talán épül

Címkék: házak cordia illés utca orczy-negyed lebontott házak

Olvasom a Szigony és Corvin negyed - Én is itt lakom! fb-csoport oldalán, hogy a Cordia tovább terjeszkedik Józsefvárosban, ugyanis tulajdoni lap nyilvántartás szerint még 2017-ben megvásárolták az Illés utca 6-10 számú, három telekből álló területet. Így az Illés utca Kálvária tér a Kőris utca közti szakasza hamarosan (?) felértékelődhet. A Cordia konkrét terveiről azonban jelenleg nem tudni semmit.

illes_cordia2.jpg

A telkek - még a mostani, sokkal menőbb pozdorja-kerítés nélkül

Addig is, amíg kiderül valami konkrétum, ejtsünk pár szót az említett – évek óta szemetes, üresen álló – területről: a szomszédban, az Illés és a Kőris utca sarkán, a 12. számú telken még 2008-ban átadásra került a színeivel (sárga, szürke, téglavörös és narancssárga) igen- csak szembeötlő Illés-ház – megjegyzem, nekem tetszik.

illes_cordia1.jpg

illes_cordia4.jpg

Az Illés utca 10. sz. alatti telken 2004 körüli lebontásáig egy 1890 körül épült földszintes lakóház állt, egybeépítve a 12. számú telken eredetileg álló – az 1850-es évek vége felé Hild Károly tervezte és építette – nagy kiterjedésű földszintes, kertes házzal, melynek sarkán egy patika működött, közvetlenül mellette az Illés utcai oldalon pedig egy borozó kínálta borait. (Megj.: A Kőris utcai szárnyon - Kőris u. 2. - a kapubejárat melletti lakásban a fia- tal Kocsis Sándor, az 1950-es évek aranycsapatának sztárja lakott szüleivel.)

illes_cordia3.jpg

A 6-os és a 8-as szám alatti telken szintén egy-egy 1890 körül épült földszintes lakóház állt – az előbbi egy háromablakos, magasföldszintes, míg szomszédja egy kisméretű, kétabla- kos ház volt. Mindet 2003 és 2004 között bontották le, a telkek azóta üresen állnak. (Ez utóbbi kettő sajnos nem látszik a fenti, 2003 nyarán készült képeken…)

Kíváncsian várom, hogy végül mi és mikor épül majd ide. Gondolom nem irodaház…

LaMa

Szólj hozzá!

2019.02.18. 20:00 Amijo

848. Immáron két éve

Címkék: magdolna-negyed karácsony s. utca munkáért lakhatást lakásbérlők

Nos, kedves bérlőtársaim, épp két éve töltöttük ki együtt azt a lakossági konzultációs kérdőívet, melyet az önkormányzat a Bérlővédelmi és Lakásfelújítási Program kidolgozásánál kívánt – ahogy állította – "fokozott mértékben" figyelembe venni. Döntsétek el ti, hogy a közösen megfogalmazott észrevételeinkből, mi az, ami meg is valósult az elmúlt két év folyamán.

Az alábbiakban közzé tesszük azt a választ, amit a kerületi közrend javításában teendő lépések kidolgozása érdekében, a lakosságnak eljuttatott kérdőívre adtunk. A kérdőívnek az igen-nemmel kipipálható pontjaira adott válaszainkat itt már csak azért se tesszük közzé, mert a kérdőív nem másolható. Mi csak amúgy is a bérházak rendtartására, lak- hatási körülményeire és közegészségügyi állapotaira vonatkozó tapasztalatainkat akarjuk elsősorban megosztani az önkorival, bár a tágabb értelemben vett általános kérdéseket is megvitattuk, és persze azt mindenki a maga szájaíze szerint válaszolta meg. Mi most csak a JÓZSEFVÁROS fb-oldalán is közzétett, a bérházakra vonatkozó "közös közleményünket" másolnánk be ide teljes terjedelmében:

"Nos, kedves JÓZSEFVÁROS, mi annyira komolyan vettük ezt a nagyszabású Kerületi Konzultációt a Közrendről, hogy néhány, még a Magdolna Program I.-ben alapító résztvevőként közreműködő lakóval úgy döntöttünk, hogy az "igen-nem" kérdéseken túl, megírjuk szerény benyomásainkat az elmúlt 10 év tapasztalatairól, és arról a munkáról, amit a programalapító 4 ház, ebben a sorsfordító programban végzett.

Mert igen, az épp 10 éve (és pár hónapja) megindult MNP I. Program, amelynek "belépő- jét" akkor – ha jól tudom, 21 jelentkező közül – a projektben való tevékeny közreműködés megszervezésével váltotta meg a négy ház, mára egy lakossági közreműködéssel végzett épületfelújítási és szociális programot vitt végbe, vállvetve a "hivatásosokkal," melynek során a pince- és padlástakarítástól kezdve, a korlátfestésen át, az udvari beton gépi feltörésén keresztül a vizes-salétromos falak leveréséig, sokminden feladatot vállaltunk és végeztünk el becsülettel.

Most, 10 év után, azt mértük fel, hogy mi az, ami az eltelt idő során ismét elvégzendő feladatként néz vissza ránk, és kapva a szerintünk is nagyon aktuális alkalmon, szeretnénk gondjainkat megosztani azokkal, akik felelős vezetőként, ezt most igénylik is tőlünk.

Az alábbiakban ezért a kérdőívnek csak a minket, bérházlakókat érintő, saját szavainkkal megfogalmazott szövegű részét tennénk itt közzé, melyben egy közösen fogalmazott, egységes álláspontban egyeztünk meg. Természetesen az online beküldött konzultációs ív kérdéseit is kipipáltuk, ill. azok, akik a kérdésekre más választ jelöltek be a mienkénél, természetesen külön kérdőívet tölthettek ki.

(A fotók 2006. szeptember 9-én készültek a NÉGYHÁZ Egyesület által szervezett Bérlői Bevonással történő munkálatokról a Magdolna Program kezdő házában.)

Íme, az a szöveges rész, amelyikben mindannyian megegyeztünk:

Mint önkormányzati bérlő és mint a Magdolna Program alapító résztvevője, a fenti "igen-nem" válaszokon kívül, csak az ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS-TÉMÁBAN kívánok (2006 óta megbízott lakossági képviselőként is) hozzászólni.

Mindenekelőtt azt tapasztalom, hogy a lakossági konzultációnak már meghirdetésekor is elképesztő hatása volt, amit elsősorban a hozzám e vonatkozásban beérkezett kérdések is igazolnak. Hadd mondjam el pl., hogy e papírt lobogtatva, évek óta felszámolatlan, szeny- nyes lomokat sikerült eltakaríttatnunk egy olyan házban, ahol ezt eddig se szépszerével, se erélyes közbelépésre nem értük el.

Mindez azonban, polgármester úr, kártyavárként fog összeomlani, ha ezt a kezdeménye- zést – mely nagyon helyesen, komoly szankciókat is kilátásba helyez a megrögzött reniten- seknek – nem követik olyan lépések, melyek a közrend betar(ta)tását nemcsak rendészeti eszközökkel akarja elérni, de megvalósítja az élet- és lakhatási körülményeknek azokat az alapfeltételeit is, melyeket a bérházak sokszor sajátosan működő "belső önkormányzata," nem épp legitim eszközök alkalmazásával, a maga illegitim módján értelmezi.

Magyarán, polgármester úr, a bérházaink túlnyomó többségében a "kocsma-diszkó-drog- tanya-bordély" sajátos értékvilága szabja meg a "törvényt," melyben az ott lakók többsé- gének a mindennapi önregenerációs minimum feltételei is hiányoznak, s a "rendtartás" egyetlen alapelve, a puszta (többnyire fizikai) erőfölény. Ezért arra kérjük, polgármester úr, hogy az ök-i bérházakban a most bevezetésre kerülő házgondnoki rendszer kialakítá- sánál, néhány általunk javasolt szempontot is figyelembe venni szíveskedjék.

Mindenekelőtt azt javasolnánk, hogy a gondnoki feladatokat ellátó személyeknek biztosítsanak egy speciális, a társasházakéitól sok tekintetben eltérő fela- datokkal bíró ismeretanyag elsajátítására alkalmas képzés lehetőséget. Eddig ugyanis a meglévő házfelügyeleti rendszerben, ezeket a feladatokat a legelemibb képesítéssel sem bíró háztakarítók látták el, melyet mi sem bizonyít jobban, mint a háztakarítói/házfelügyelői feladatokat egybemosó szerződésük, melyek házfelügyeleti kitételei, gyakorlatilag sosem kerültek végrehajtásra.

Meggyőződésünk szerint viszont egy bérház, melyet nyugodtan nevezhetünk egy, a nap 24 órájában működő üzemnek, nem nélkülözheti a közvetlen, jelenvaló s felelős irányító sze- mélyét, melynek hiánya – a közelmúlt egyik káros örökségeként – beláthatatlan károkat okozott a bérházak épített és szociális "állagában" egyaránt. (Erre csak azt a példát hoz- hatjuk fel, amikor egy "szabadelvű" képviselő a házfelügyeletre vonatkozó igényünket azzal hárította el, hogy "minidiktátorokra (!) nincsen szüksége a lakóknak." Sajnos az akkori programvezér, aki tanácsadóként foglalkoztatta ezt a személyt, a Program tartama alatt következetesen tartotta is magát ehhez az elvhez, még akkor is, amikor ennek tarthatat- lansága teljességgel nyilvánvalóvá vált a Hivatal számára is.)

Ezért – ahogy már Ön is távlati tervbe vette ezt egyszer – javasolnánk a bérházak tervsze- rű, megelőző karbantartásán alapuló hatékony állagmegóvásának, belső rendtartásának és az ezzel összefüggő közegészségügyi helyzetének hatályos módon történő rendezését, melynek a világos feladatmeghatározás és érdemi számonkérés az alfája és omegája.

Ennyit tudtam leszűrni, polgármester úr, mint "tapasztalati szakértő" abból a másfél évtizedes munkából a mostani közösségi konzultáció számára, bár – mint tudja – a konkrétabb javaslatainkkal is szívesen előrukkolnánk, ha igényt tartana rájuk. Mi készek vagyunk rá, bár közünk csak annyi hozzá, hogy mi élünk benne...

Tisztelettel, Budaházy Gusztáv, bérlő
Karácsony S. u. 22."

Elküldve: 2017. február 15-én

Budaházy Gusztáv

Szólj hozzá!

2019.02.15. 20:00 Amijo

847. Önnek egy levele jött

Címkék: levél közgyűlés auróra utca civilek józsefvárosért dudás istvánné

Miközben itt-ott megújulás, amott meg csúf rohadás lengedez a józsefvárosi lágy tavaszi szélben, a napokban az Auróra utca egyik társasházából egy levelet is befújt ez a szellő a C8 - Civilek Józsefvárosért fb-oldalára. A levél pontosan azokat a dolgokat mondja és kérdezi, amiket én szoktam, csak sokkal életszagúbban.

aurora_utca.jpg

Tisztelt C8!

Társasházi közgyűlés volt nálunk, amelyen minden előzetes értesítés és külön jelzés nélkül megjelent Dudás Istvánné, aki állította magáról, hogy ő az önkormányzati képviselőnk. Ez lehet igaz, de megerősíteni nem tudom, még soha nem találkoztam vele. Az elején igen hosszan és igen sok valótlan állítást megfogalmazva (pl. arról is, hogy melyik per hol tart) az Aurórát szidta, nem nagyon hagyta magát befolyásolni a közönség reakciójától.

Majd belengette, hogy bizottsági tagként ő támogatni fogja, hogy a társasházunk kapjon támogatást a felújítási keretből. Végül leszúrta a tisztelt hallgatóságot, hogy nem vagyunk eléggé aktívak, az Auróra perben sem ment el senki tanúskodni, de most lesz lehetőség tenni a közösségért, mert a Csarnok negyedben civil szervezet alakul, ami pl. átvehetné a Rákóczi tér takarítási feladatait némi pénzért az Önkormányzattól.

Majd anélkül, hogy lehetőség lett volna bármit mondani neki, bármit kérdezni tőle, vette a kabátját, és távozott.

Jól emlékszem, hogy a társasházi közgyűléseket már tavaly nyáron is felhasználták kampánycélokra? Az viszont számomra új, hogy a Fidesz szervezi a kerületben a civil szervezeteket, ez a Csarnok negyedes civil szervezet meg különösen érdekes fejlemény, főleg az önkormányzati feladatátvállalással együtt. Önök hallottak már ilyenről, lehet, hogy más negyedekben is terveznek ilyesmit?

A fentieket ugyan – egyelőre – kommentár nélkül közölte a C8, én azért tennék egy apró észrevételt: közeleg a kampány, Dudásné meg az aktivitás és az élet jeleit mutatja. És bár nem annyira új dolog, de annál bosszantóbb, hogy a fideszes önkormányzat támogató (ál) civileket kreál önmagának. Nem először, és gyanítom, hogy nem is utoljára.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós (CBFM) – Józsefváros, Magdolna negyed

Szólj hozzá!

2019.02.12. 20:00 Amijo

846. Remélhetőleg megújul

Címkék: szálloda felújítás mikszáth tér szentkirályi utca lebontott házak

És most megint egy több mint százéves házról – meg egy jóval régebbiről – essen szó, bár az utóbbiról lassan már csak múlt időben. Olvasom, hogy a Mikszáth Kálmán tér 3. és a Szentkirályi utca 36. között húzódó telken hatemeletes, 60 szobás szálloda épül majd. A tervek szerint megújul az egykoron szebb napokat látott hármas szám alatt álló 1904-ben épült, egyemeletes bérház – a szálló bejárata a térre nyílik majd – a szintén épülő mély- garázs pedig a Szentkirályi utca felől lesz megközelíthető.

mikszath3-1.jpg

A tervek szerint 2021 tavaszán adják át a 2017-es alapítású MHC Hotel Company Kft. tulajdonában lévő épületet - írja a pestbuda.hu. (Ott meg is lehet nézni a látványterveket.)

A józsefvárosi tervtanács 2018. július 17-i ülésének dokumentációjából kiderül, hogy a korábban a Lumen Kávézónak, egy hostelnek, illetve romkocsmának helyet adó Mikszáth tér 3. – védett épületként – megújul, míg a Szentkirályi utcai részt, ami már nagyon régóta romos, lebontják.

mikszath3-2.jpg

Elvileg a fák megmaradnak az udvaron – remélhetőleg gyakorlatilag is – bár bőven sorolhatnék rossz példákat. De reménykedjünk, hátha.

Mikszáth Kálmán tér 3.

1904-ben Jordán Ferencné, szül.: Madarász Irma megbízásából Joó Lajos építőmester építette kisméretű, egyemeletes eklektikus lakóház. Az akkor még Reviczky téren lévő ingatlant egy évvel korábban vásárolta meg dr. Jordán Ferenc, aki ezidőtájt a Kun utcai Dologház kórházának volt a főorvosa, később pedig a Szent-Rókus kórházé. (Felesége egészen haláláig, 1943-ig birtokolta a házat.)

mikszath3-3.jpg

A Jézus Társaság Magyarországi Rendtartománya 1934-ben itt – ekkor már Mikszáth téren álló házban – nyitotta meg az igen gazdag könyvanyaggal rendelkező "Korda” köz- ponti könyv- és kegyszerkereskedését. Az ház falán pedig emléktábla őrzi Varga László néprajzkutató emlékét. (Bacsi István, 1994, márvány emléktáblán az egyetemi tanár, építész és néprajzkutató bronz portréja).

Szentkirályi utca 36.

Egyemeletes, 1880-ban Szathmáry Gábor megrendelésére épült eklektikus lakóház. Többször átalakított (1889, 1891) homlokzatán ugyan már nem látszik, de eredetileg két udvaros, klasszicista épület volt. 1891-ben tulajdonosa az országgyűlés egykori főkönyv- tárnoka, dr. Küffer Béla.

szentkiralyi36-1.jpg

P.s.: A két épületnek 1926-tól közös a helyrajzi száma, ekkor lett két utcára nyíló telek az addig különálló ingatlanokból.

LaMa

 

Szólj hozzá!

2019.02.09. 20:00 Amijo

845. Budapest100 – idén is

Címkék: bauhaus budapest100 Józsefváros 100 éves házak

Idén tavasszal – immáron nyolcadik alkalommal – kerül megrendezésre a Budapest100 programsorozat. Még 2011-ben az OSA Archívum és a Kortárs Építészeti Központ (KÉK) hagyományteremtő szándékkal indította útjára a programot, hogy minden, akkor százéves ház ünnepeljen együtt az év századik napjához közeli hétvégén. A rendezvény azóta egy össznépi városi ünneppé nőtte ki magát, több tízezer látogatóval. Tavaly a fővárosi tereket választotta témájául a Budapest100, idén pedig minden olyan 1919-1949 között épült há- zat, amelyen valamilyen módon – stílus vagy tervező – megjelenik a Bauhaus hatása.

bp100_2019.jpg

A modern magyar építészet és formatervezés történetében a Bauhaus a leginkább meghatározó külföldi intézmény, átformálta a modern ember fogalmait a szépről, a hasznosról és a jóról.

A Walter Gropius német építész által 1919-ben létrehozott Állami Bauhaus iskola a XX. század első felének egyik legjelentősebb művészeti intézménye volt Weimarban. Idén tehát száz éves a Bauhaus, a német művészeti irányzat évfordulójának tiszteletére az idei Buda- pest100 témája is ez lesz május 4-én és 5-én.

Mi a Bauhaus tíz pontban? (És mi nem plusz egyben)

A szervezők az épületek helyét, címét mára már egy folyamatosan bővülő, jelenleg több mint 250 házat mutató térképen jelölték meg – ezek egy része látogatható is lesz. A kerü- letünkből – érthető okokból – csak hét ház szerepel eddig a listán. Ezek:

  • János Pál pápa tér 14-15-16.
  • Fiumei út 13-17.
  • Horánszky utca 1.
  • Rákóczi út 27/a
  • Rákóczi út 27/b
  • Vas utca 2/b
  • Vas utca 2/c

(A szervezők üzenik: akinek a háza szerepel a listán, és szeretne bekapcsolódni, az itt je- lentkezhet, még egyáltaán nem késett le semmiről se.)

Tehát akkor még egyszer: május 4-én és 5-én (szombaton és vasárnap) kerül idén megrendezésre a Budapest100. Lehet jelentkezni, aztán hajrá!

LaMa

Szólj hozzá!

2019.02.06. 19:00 Amijo

844. Egymás ellen kijátszani

Címkék: önkormányzat társasházak lakásbérlők bérlakások

Idén is egymilliárd forintból újulhatnak meg a társasházak – írja a kerületi lap. Ezzel szemben a rogyadozó önkormányzati bérlakás-állományra mindössze 50 millió forintot irányzott elő az önkori. Az itt kialakult katasztrofális állapotokról mélyen hallgat az új vezetés is, s az egész fővárosban legmagasabb számú üreslakás-állományról azt nyilat- kozza, hogy az a lakók gondatlan használata miatt került ilyen állapotba.

karacsony17-1.jpg

Közben még arra se képesek, hogy a bérlők által nagynehezen kiharcolt patkánymentesí- téshez használt méregdobozokat a rendeltetési helyükre eljuttassák, s az udvaron elszórt dobozokból szanaszét folyik a patkányméreg. Ilyen állapotok tán csak egyedül a hírhedt Hős utcában vannak, de ott csak egy-két házról van szó, míg nálunk – bár az önkori szél- sebesen dolgozik a bérlakás-állomány elkótyavetyélésén – négy és félezerről.

És csak azt ne higgyétek, hogy a kerület élet- és lakhatási állapotaira ez a súlyos amorti- zációs folyamat nem hat ki. Úgy értem, hogy az ezzel járó leromlás – mondjon bármit is a városvezetés – nemcsak az ök-i bérlőket érinti, de ha közvetetten is, a társasházban élőkét is. És az, hogy e két lakhatási formában élőket igyekszik egymás ellen kijátszani a mostani vezetés, csak tovább rontja rossz hírünket, melyet a leromlott és üres lakások sorában sereghajtó Józsefváros vívott ki.

Budaházy Gusztáv

Szólj hozzá!

2019.02.03. 19:00 Amijo

843. Történéseim (12)

Címkék: történet múltidéző csinovnyikok

A munkásosztály itala 
Csinovnyikok rémuralma sorozat 

Cseterki Lajos (1921–1983) szorgalmas apparátcsik volt az elmúlt rendszerben, és ebbéli minőségében sikerült magát egészen az Elnöki Tanács titkárának posztjáig felküzdenie (felnyalnia, nem kívánt törlendő). Amint erről a mellékletet olvasva meggyőződhettek, sajátos körülmények között lőtt egy világrekorder őzet. Egyéb érdemleges tettéről nem tudunk; bizonyára ezért is lehetett Miskolc díszpolgára.

konyak2.jpg

Történetünk szempontjából ennek különösebb jelentősége nincs (mivel az nem Skócia nyugati, hanem Írország keleti partjain játszódik) — leszámítva azt, hogy ő volt Cseterki Imre apukája. Az ifjú Imre velem egyidőben felvételezett Moszkvába, csak ő a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetébe (IMO). Ott képezték a magyar diplomatákat és újságírókat, tehát igen felkapott hely volt, jóval több mint hússzoros túljelentkezéssel. Az embereket a maxi- mális (20) ponttal ÉS protekcióval vették fel. Meg Cseterki Imrét a maga 12 pontjával.

A magyar diákok egyenlősdijét szigorú szabályok védték. Senki se kaphatott az ösztöndíjá- hoz "kiegészítést" - pontosabban: évente (azaz nem szemeszterenként) egyszer küldhettek szüleink száz rubelt. A legtöbben persze igyekeztek ezt farmernadrágok, hanglemezek ("bítovaja múzika") és kacsintós pénztárcák eladásával kiegészíteni, de a nagyságrend ez volt.

Cseterki Imike pillanatok alatt vált az éjszakai élet királyává: neki mindig volt pénze. Hetente kétszer taxiba ült, kivitette magát Seholamotyó repülőtérre, és kezet fogott az érkező MALÉV-gép pilótájával. Amikor pedig a kezét visszavette, volt benne egy százas. Egyesek azért kissé egyenlőbbek, ugyi.

Hazatérve is apuka nyomdokaiba lépett, mint vadász. De túl is tett rajta, mint vadászati szakíró, természetfotós, a fegyvertv. módosításának egyik kidolgozója stb. Arra, hogy miből is élt, az interneten csak a kurucinfo utal — ennek alapján feltételezhetjük, hogy a rendszerváltás előtt a III. Főcsoportfőnökségen (valószínűleg a hírszerzőknél) dolgozha- tott. A rendszerváltáskor tehát bizonyára nyugdíjba ment; lehetett ideje nagyvadakat fotózni.

2017-ben hunyt el, nyugodjék békében.

- Mi a munkásosztály itala?
- A munkásosztály itala a konyak, amit kiválasztott képviselői útján fogyaszt el. 

Fügedi Ubul

 

Szólj hozzá!

2019.01.31. 19:00 Amijo

842. Minél többen

Címkék: budapest blaha lujza tér főpolgármester korózs lajos előválasztás

A hétfőn elkezdődött előválasztáson eddig több mint tizenhatezren szavaztak. Tegnap Korózs Lajos a Blaha Lujza téren elmondta, hogy nagyon pörög a szavazás, olyan nagy az érdeklődés, hogy még egy pultot kellett kitenni a szavazósátor mellé, hogy a lehető leg- többen a lehető leggyorsabban leadhassák a voksukat.

elobalasztas2019-blaha2.jpg

A budapestiek február 3., azaz vasárnap 12 óráig voksolhatnak a két jelölt egyikére, és még aznap estére kiderül, hogy Horváth Csaba vagy Karácsony Gergely lesz-e a közös ellenzéki főpolgármester-jelölt az őszi önkormányzati választásokra. Aki meg még nem szavazott, de most még elmenne szavazni, minden ezzel kapcsolatos részletet megtalál itt, az előválasztás honlapján.

Vasárnapig minden nap várjuk a józsefvárosiakat és más budapesti lakcímmel rendelke- zőket a Blahán. (Hétfőtől szombatig 9-19 óra között, vasárnap 9-12 óra között.) Adjuk le minél többen a voksunkat az első budapesti előválasztáson!

Camara-Bereczki Ferenc Miklós (CBFM) – Józsefváros, Magdolna negyed

UPDATE 2019.01.03. 16:00 - Karácsony Gergely nyerte a vasárnap lezárult főpolgár- mesteri előválasztást. Zugló polgármestere 27 598 szavazatot kapott, míg Horváth Csabára 6535 voksoltak. A józsefvárosi szavazók többsége itt a Blahán felállított sátorban adta le voksát. Köszönjük a résztvevőknek és a lebonyolításban részvevőknek egyaránt! (CBFM)

Szólj hozzá!

2019.01.28. 18:00 Amijo

841. Inkább befalazzák

Címkék: budapest önkormányzat Józsefváros adatigénylés 24.hu bérlakások

Pár napja írta meg a 24.hu, hogy 2018. végén majdnem négyezer önkormányzati bérlakás állt üresen Budapesten. A lap tavaly évvégén fordult közérdekű adatigényléssel Budapest 23 kerületéhez, illetve a fővárosi önkormányzathoz a bérlakásállományuk adatait kikérve. Az adatok összesítése után kiderült, hogy a fővárosi bérlakások csaknem tíz százaléka – 3909 lakás – nincs bérbe adva, üresen áll különféle indokok miatt.

Az adatok szerint a legjobban a XIII. kerület gazdálkodik a lakásaival, a több mint hatezer bérlakás (ez a legmagasabb szám a kerületek között) mindegyikét hasznosítják. A többi ke- rület vegyesen, így meg úgy. Rólunk ezt írják:

A legrosszabb gazdálkodás a VIII. kerületben van, ahol a 4417 önkormányzati lakásból 889 üresen áll. Igaz, a józsefvárosi önkormányzat tájékoztatása szerint az üres lakások mindössze 25 százaléka hasznosítható.

Az önkormányzat szerint a fennmaradó 75 százalék – több mint 660 lakás – rendeltetés- szerű használatra alkalmatlan rossz műszaki állapotban van. „Ennek oka többnyire az, hogy a korábbi bérlők bérleti jogviszonyának megszűnését követően nem megfelelő mű- szaki állapotban kerültek vissza a lakások az önkormányzat birtokába” – írták a lapnak.

A "rossz műszaki állapotban van" jelentése az, hogy "nem csináltuk meg, mert szarunk bele". Bocs, de évekig éltem abból, hogy politikusok mondatait fordítottam magyarra. (via Fügedi Ubul)

Miközben lakások tucatjairól tudunk, melyek nincsenek rossz műszaki állapotban, mégis befalazták az ajtókat, ablakokat ahelyett, hogy pályázatot kiírva olyanokat juttatnának bér- lakáshoz, akik évek óta várnak rá, esetleg hirtelen segítségre szorulnak.

Idén ősszel változtathatunk ezen is!

Camara-Bereczki Ferenc Miklós (CBFM) – Józsefváros, Magdolna negyed

P.s.: Az üres önkormányzati lakásokról még 2016-ban írt bővebben Csurgó Dénes az Indexen – érdemes ismét elolvasni.

***

Megj.: A különböző okok miatt nem hasznosított bérlakások száma azért is érdekes, mert a Központi Statisztikai Hivatal jelentése rámutatott arra, hogy a magyar háztartások mint- egy harmada küzd a magas lakhatási költségek miatt anyagi gondokkal, tehát kifejezetten indokolt lenne az, hogy minél több szociális alapú bérlakás legyen. De valahogy mégsincs.

1 komment

2019.01.25. 19:33 Amijo

840. Egy izgalmas hír

Címkék: önkormányzat felújítás házak fővárosi közgyűlés hajléktalanok

Húsz, jelenleg rendeltetésszerű használatra alkalmatlan bérlakást hoznak lakható álla- potba, melyek fővárosi tulajdonban vannak, azért, hogy oda tartósan utcán élő hajléktalan emberek költözhessenek – erről döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán. Összesen 35 millió forintot költenek a Kőbányai úti lakások felújítására; az európai uniós és állami támogatá- sú program keretében 25 hajléktalan jut lakhatáshoz.

lakhatas2019.jpg

Ezt az izgalmas hírt – mely jelenthet akár áttörést is a józsefvárosi bérlakás-politika kö- zönséges halandó számára átláthatatlan dzsungelében – egy ismerős oldaláról osztottam meg, és számos rejtélyt tartogat a magamfajta beavatatlanok számára.

Mindenekelőtt azt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat neve egyszer se tűnik föl a cikkben, ahol "húsz józsefvárosi, fővárosi tulajdonú bérlakásról" van szó, "melynek felújításáról és részben munkaképes, valamennyire stabil jövedelemmel rendelkező, tartósan utcán élő emberek részére biztonságos és hosszabban fenntartható lakhatási lehetőséget biztosíta- nak, valamint lakhatási és foglalkoztatási támogatásokat, munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtanak." (Bocs, de szöveghű idézet.)

Gondolom, nemcsak engem érdekelnének ennek a projektnek a további részletei, melyről nehéz elképzelni, hogy az "Utcáról a bérlakásba a Fővárosban" címen beharangozott, és 25 embert érintő, 100 milliós pályázati támogatással felkarolt projektről, a helyi önkormány- zatnak ne lenne valami mondanivalója.

Budaházy Gusztáv

***

3909 üresen álló önkormányzati lakás van Budapesten - A 24.hu adatigénylése szerint a legtöbb bérlakása, több mint 6 ezer, a XIII. kerületnek van, és ők gazdálkodnak a legjob- ban az ingatlanokkal, az összes lakást hasznosítják. A legrosszabb gazdálkodás pedig a VIII. kerületben van, ahol a 4417 önkormányzati lakásból 889 üresen áll. A józsefvárosi önkormányzat szerint azonban az üres lakások mindössze 25 százaléka hasznosítható, a többi rossz műszaki állapotban van.

1 komment