HTML

A mi Józsefvárosunk

Budapest egyik pesti oldalon fekvő kerülete, nevét II. József után kapta 1777-ben. Területe 6,85 km², lakossága 71. 642 fő.

Facebook oldalunk

Utolsó szavak

Dokumentumtár

Dokumentumok - egyben
Itt egyben található meg a blogra felkerült összes doksi, akinek van kedve - bogarásszon köztük...

Moderálási elvek

1. Ha a másikat, nem pedig a mondanivalóját minősíted durván, kitiltunk egy időre.

2. Ha népek vagy társadalmi csoportok ellen uszítasz, kitiltunk mindörökre.

* Komentmoderálási elvek (részletesebben)

2018.07.18. 20:01 Amijo

776. Kérdésre, válasz

Címkék: választás önkormányzat házak bérlők munkáért lakhatást

Az itt a blogon megjelent cikkemmel kapcsolatos kommentkérdésre adott válaszomat tenném itt most közzé, mely még mindig a július 8-ai polgiválasztás körül felcsapó kórusban kíván egy hang lenni. Egy másik, ámde hasonló kérdésre, ezzel a kiemelt összefoglalóval indítottam a válaszadásomat a fészbuk oldalamon:

A kampány egy totálisan téves, elsősorban a „bérházügy” nagyon is összetett problémahalmazának teljes nem-ismeretére alapozott koncepcióra épült, fi- gyelmen kívül hagyva annak a szélesebb bérlői rétegnek az igényeit, mely a szétzilált élet- és lakhatási körülményeinek rendezésétől és a már korábban beígért Munkáért Lakhatást Programban való önkormányzati továbblépés- től várja helyzetének javulását.

Az itteni kommentkérdésre pedig az alábbiakat válaszolom:

1. A kampányt – bármily furcsa ez – nem a hajléktalanok és a kilakoltatással fenyegetett bérlők ügyére kellett volna kihegyezni, hanem arra a rétegre, amely képes egy önkormány- zati támogatással megerősített, önerős lakás-felújítási programba bekapcsolódni. Abba, amiről a nagy reményekkel indult Munkáért Lakhatás Program is szólt, s melyre az önkori – Munkáért Lakhatást Munkacsoport néven – egy külön szakembergárdát állított rá. (Lásd a korábbi posztot!) Ez a program ugyanis egy valódi, elementárisan sürgető igényt fogalmazott meg, melynek kormányzati elmismásolása egy igen széles és tettrekész réteget hagyott cserben, s amelyben a keserű csalódás érzése máig elevenen él.

És persze meg kéne végre érteni, hogy a lakosságot valójában nem lehet nagyívű "szociális programok" belengetésével megfogni, mert ezek inkább homályos ködképek, mint elérhe- tő, kézzel fogható valóságok formájában képződnek meg bennük. Ezt az MLP-projektet viszont – melyet akár egy szerződéstervezet formájában is tanulmányozhatnának egy jól szervezett és hiteles személyiségre alapozott kampány során – nagyon is magukénak érez- hetnék, amit különben, mint a program egyik kiötlője, saját tapasztalatból is tanúsíthatok.

2. Mindez persze elképzelhetetlen a bérházakban élők bérleményi jogviszonyainak rende- zése nélkül, ami viszont korántsem valami piskótadolog. Az illegitim lakhatási jogállások formái ugyanis elképzelhetetlenül sokfélék, és ezek rendezése mindkét politikai térfélen számos, kisebb-nagyobb érdeksérelemmel járhat. Ennek kifejtése azonban, már egy kö- vetkező dolgozat témája lenne, melynek részletes taglalására amúgy is csak a bérházak szociális és épített állagának felmérése után kerülhetne sor.

De azért szögezzük le az alábbiakat: az önkormányzati lakások "diszfunkcionális haszná- latával" kapcsolatos ügyekben – a politika mindkét oldali résztvevőitől kezdve – a civil érdek-képviseleteken keresztül a különféle jószolgálati szervezeteken át, egészen a kiterjedt lakásüzéri hálózatokig, mindenki sáros, még ha nem egyelő mértékben is. (A "diszfunkcionális lakáshasználat" körébe az ún. "üres lakások" jogi szempontból kissé pontatlan fogalma is beletartozik.)

Természetesen van 3. és 4. pont is, mely a bérházak közegészségügyi, rendtartási és állagmegóvási ügyeit venné számba. De mi most – visszatérve eredeti kérdésedre – maradjunk a bérlői rétegtársadalomnak annál a szegmensénél, melynek életét jórészt a fentebbi "szervek" lehetetlenítik el, s mely ma már ott tart, hogy a mindennapi önrege- nerációs minimum alapvető feltételeinek hiányában, szinte pánikban menekülnének pokollá vált "szerény hajlékaikból." S innen van az, hogy a hajléktalan-kérdés megoldása a bérházak épített és szociális "állagának" rendezése nélkül nem más, mint szakszerűtlen "felületi kezelés," mely nem sokkal ér többet, mintha gyámolítottjainkat jól szabott szmokinggal és sétapálcával látnánk el...

Annyi viszont bizonyos, hogy ennek a komplex kérdésnek a megoldásához a bérház- dzsungel minden szegletét ismerni kell, beleértve ebbe annak "illegitim szféráját" is. És erre most csak azt a példát hoznám föl, hogy a polgármesterjelölt – erősen behatárolt helyzetében – nem is tehetett mást, minthogy a rendelkezésére bocsátott adatokból tájékozódjék. Ebben viszont pl, az üres lakások számát – mint 15 éve mindig(!) – 400 körüliben adja meg a Hivatal. A valóságban azonban ez a szám – beleértve a diszfunk- cionálisan lakott bérleményeket is – minimum 1500, de szerintem simán eléri akár a 2000-et is.

Ám, ha végre valaki egy valóban szakszerű bérlemény-felülvizsgálatra szánná el magát, hát még az itt közölt adatok ismeretében is dobna a végén egy hátast. És persze, az ezekben a lakásokban élő sokféle, nagyrészt illegitim lakhatási jogállású "álbérlők" helyzetének jog- szerű rendezését követően – beleértve ebbe a rászorultsági elvnek ellentmondó jogállá- súakét is – meglepően sok rendeltetésszerű használatra alkalmas lakás szabadulhatna fel...

Budaházy Gusztáv

1 komment

2018.07.15. 20:01 Amijo

775. Történéseim (9)

Címkék: történet nyugdíjasok hivatal fiumei út csinovnyikok

Nyögdíj, folytatásos rémregény
Csinovnyikok rémuralma sorozat

Egy és egynegyed év huzavona után a hét elején kaptam egy nyolc oldalas értesítést arról, hogy megállapították a nyugdíjamat. A nyolc oldalból mintegy öt különböző tv.-helyek idézete volt, egy előlap, egy semmiféle információt nem hordozó táblázat, egyen pedig értesítettek arról, hogy amíg Mongóliában dolgoztam, addig folyamatos volt a munkavi- szonyom a Földtani Intézetben (ezt egyrészt nagyon gondosan elmondtam nekik, másrészt ott volt a leadott papírjaimon) - tehát az itthoni fizetésem után fizették a nyugdíjjárulékot, és a kinti nagyobb jövedelmem semmilyen plusz nyugdíjra nem jogosít.

Ez jogelméletileg elég érdekes, mert azt mutatja, hogy a hivatal álláspontja szerint (leg- alábbis amíg ez nekem hátrányos), a magyar nyugdíjrendszer tényleg biztosítási és nem felosztó-kirovó jellegű. Engem mindenesetre elég kellemetlenül érint.

A nyolc oldalon egy árva szó sem esik arról, hogy mi lesz a frissiben megállapított nyugdíj és az előnyugdíj különbségével, aminek mostanra kamatokkal meg kell közelítenie a milliót, mint ahogy arról sem, hogy egyáltalán hajlandók-e kamatot fizetni, vagy perre kell menjek érte. Viszont ma kaptam egy teljesen új levelet, amit beidézek ide szóról szóra, a helyesírási hibákkal együtt:

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton küldjük Önnek vissza az eredeti okiratát. ( 1 db.eredeti TB kiskönyv) Egyben tájékoztatom, hogy az öregségi nyugdíj ügyében hivatalunk határozatot hozott, melyet egy későbbi levélben fog megkapni."

 

(Dátum, aláírások, a kiskönyv mellékelve.)

Ha vki netán még nem sejtené, miből állnak össze az államigazgatás költségei...

Fügedi Ubul

Szólj hozzá!

2018.07.12. 20:00 Amijo

774. Választás után

Címkék: kampány választás fidesz ellenzék győri péter

Nos, az elmúlt napokban írtam néhány elemző megjegyzést az utóbbi két hónap választási kampányáról, s mivel elsősorban a "mindenki söpörjön először a maga portája előtt" elvét tartottam szem előtt, megkockáztattam néhány kritikai megjegyzést is, beleértve a saját "munkásságomat" is.

gyori_bg2018-2.jpg

Több mint három napja ugyanis – a demokratikus oldalról legalábbis – mély hallgatás övezi a független polgármesterjelölt alulmaradását a kormánypártival szemben. Én úgy gondolom, Győri Péternek semmi szégyellni valója nincs az egyenlőtlen küzdelemben elszenvedett vereség miatt, ami viszont nem menti fel sem őt, sem kampánycsapatát az események okait elemző megszólalás kötelezettsége alól. 

Ám a Győri Péter hivatalos oldalán olvasható számos reflexió, a szánalmas önsajnálaton s az ellenséges aknamunka folytonos fölemlegetésén kívül, semmi másról nem szól, s a leg- nagyobb sikert az a rövid kis komment aratta, melyet most idemásolok: "Kata Kati: nem rontottak semmit, a baj a FIDESZ", amit – mármint a FIDESZ aránytalan túlhatalmából eredő lehengerlő fölényét – asszem mindannyian ismerjük.

De gondoljátok, hogy ez egyben mentesít is minket a végzett munkánk tanulságainak levonása alól? Mert abban reménykedni, hogy az ellenfél mégis csak magától felhagy ádáz tevékenységével, és meghajol "érveink súlya alatt", hát az inkább az elmekórtan tárgykö- rébe tartozik, mintsem a kritikaiba...

Budaházy Gusztáv

3 komment

2018.07.09. 07:10 Amijo

773. Sima vereség

Címkék: választás fidesz polgármester ellenzék sára botond győri péter

Tegnap teljesen simán, nagy fölénnyel nyert a Fidesz jelöltje, dr. Sára Botond az időközi polgármester-választáson, aki teljes feldolgozottság mellett a szavazatok 62,85 százalékát szerezte meg. A most megválasztott polgármester 2019-es őszi önkormányzati választásig tölti be a tisztséget. Az összellenzéki Győri Péter a szavazatok 36,39 százalékát kapta.

valasztas2018_1.jpg

A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a kerületi szavazók 23,05 százaléka voksolt, azaz 13 246 fő, míg 44 223-an nem éltek szavazati jogukkal. 100 százalékos feldolgozottságnál:

 • dr. Sára Botond, Fidesz-KDNP - 8 269 (62.85%)
 • Győri Péter, független - 4 787 (36.39%)
 • Fehérvári Zsolt István, Munkáspárt - 100 (0.76%)

Csodálatos magasságokban szárnyal a demokrácia: az utolsó pillanatban, sutyiban lépett vissza a tök esélytelen ex-jobbikos jelölt a nyolcban. (Magyar Narancs)

Az eredmény előtt lehet tudni, hogy:

 • Sára és Kocsis bármilyen eszközt megengedett magának, ideértve a kerületi honlap, sajtó teljes leuralását, a Habony-lapokat, stb. Máshonnan nézve program és vita helyett a puszta hajléktalanozást, drogtanyázást, migránsozást.
 • Ígéretcunami söpört keresztül a kerületen, egy részét (strand, Orczy tér, stb.) jövőre is elmondhatják, mert eleve akkorra tervezték, most – nem a kampány részeként – csak tájékoztattak.
 • Kubatov Gábor kerületi sétája a listázó személyisége miatt erősen nyugtalanító.
 • Az önkormányzattól függő civil szervezetek, személyek álltak be Sára mögé, aki elegánsan elbújt a támogatásuk mögé, olyan támogatóval is dicsekedve, aki nem támogatta.
 • Az időpont eleve szerencsétlen, és a kerület egy részét a választásnak a híre sem érte el.
 • Osztogatás, egyebek ugyanúgy voltak, mint tavasszal.
 • A Helyi Választási Bizottság meg sem próbált az ésszerűség és jogszerűség oldalán maradni.

És akkor jönnek a számok, azt már tudni, hogy csaknem négyötöd nem szavazott. (via Virág Tamás, tegnap 18:59-kor)

Amin illene elgondolkodni, de nagyon gyorsan: négyötödnyi választásra jogosult – több mint 44 ezer fő – távol maradt a szavazástól. Összellenzéki összefogás ide vagy oda.

a Szerk.

Szólj hozzá!

2018.07.06. 18:00 Amijo

772. Már csak két nap

Címkék: kampány választás kolozsvári szalonna sára botond győri péter

És szavazhatunk az időközi polgármester-választáson. Ennek örömére a kormánypárték lassan már minden szerencsétlent bevetnek a kampányban. Tegnap például Baczkó Norbert, a Fidelitas kommunikációs igazgatója volt a soros, aki a II. János Pál pápa téren ki is állt a fideszes baráti sajtó képviselői elé, hogy felolvassa előre megírt szövegét, lásd.: rettenet, szörnyűség, nemzethalál, jajnekünk, ha. Majd megkérte a sajtó képviselőit, hogy csak olyan képeket készítsenek, amin nem látszanak a parkban fekvő hajléktalanok…

cbfm_kampany2018.jpg

Ha már a Fideszes önkormányzat "valamiért" nem tesz ki a házakra tájékoztatót a szavazás helyéről és időpontjáról, akkor megtesszük mi. Hogy minél többen vegyünk részt a vasárnapi szavazáson. És szavazzunk Győri Péterre! (CBFM)

UPDATE 2018.07.08. 19:57 - A Fidesz nyerte a józsefvárosi időközi választást. 21 százalékos részvétel mellett. Sára Botond az érvényes szavazatok 63 százalékát kapta, Győri Péter 36 százalékot kapott.

***

A józsefvárosi időközi polgármester-választási kampány jellegzetesen fideszes, kétbites zsarolásba oltott mocsárszínvonaláról most nem sok kedvem van részletesen megemlé- kezni. Olyan szinten hihetetlen, ép ésszel felfoghatatlan, hogy mindig képesek mélyebbre és még mélyebbre süllyedni a mocsokban, a megfélemlítésben, paráztatásban, ócska ideologizálásban, hogy az ember gyomra felfordul. Mindazonáltal remélem, hogy a Sára Botond nevű fideszes droidnak legalább nem lesz egyszerű a dolga, és a minden fronton bemocskolt Győri Péternek legalább sikerül megszorongatnia Kocsis emberét. (via Kolozs- vári Szalonna) - Megj.: … én azért jobban bírnám, ha elverné, mint a sz@rt!

Szólj hozzá!

2018.07.03. 19:00 Amijo

771. Még öt nap

Címkék: kampány választás videó civilek fővárosi közgyűlés győri péter

Aztán szavazhatunk arról, hogy ki legyen Józsefváros polgármestere. És amikor a polgi személyéről döntünk, egyúttal a Fővárosi Közgyűlés új tagját is megválasztjuk. És nem mindegy, hogy egy elkötelezett lokálpatriótával, vagy egy fideszes pártkatonával bővül a főváros döntéshozó testülete. Vasárnap szavazzunk Győri Péterre!

gyori2018-2.jpg

"Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy a július 8-i választás világnézetek közötti választás, választás a jobboldali radikalizmus és a polgári demokrácia világnézete között. Valójában azonban ennél is többről van szó. A választásra jogosultaknak ezúttal (is) az emberi tisztesség, és a gátlástalan pofázás között kell választania. Győri Péternek nem Sára Botonddal, az eddig jószerivel ismeretlen alpolgármesterrel kell megküzdenie, hanem Kocsis Máté szellemiségével, a hatalomért az országot is tönkretenni kész Fidesszel." (via Mérce)

Józsefváros választ - Itt élünk, itt dolgozunk, itt akarunk változást! (videók)

 • Garai Róbert, színművész.
 • Lukácsi Katalin, történész, hitoktató
 • Kövesi Györgyi, pedagógus, emberi jogi aktivista.
 • Barabás Richárd, Párbeszéd
 • Csárdi Antal, LMP országgyűlési képviselője: "Győri Péternek az egész munkássága a szegénység elleni küzdelemről szólt, folyamatosan küzdött a társadalmi különbségek csökkentéséért. Ennek a munkának az eredményeképpen nő a közbiztonság, épített környezetünk szépül és mindannyiunk életminősége javul."

***

Július 7-én, szombaton 18:00 órától a Rákóczi téren szeretettel várunk mindenkit, aki július 8. előtt együtt szeretne időt tölteni és beszélgetni Győri Péter polgármester jelölttel, kampánycsapatával, a csapat rengeteg önkéntesével. Családosokat önkénteseink gyerekek- nek szóló foglalkozásokkal is várják. (Győri Péter 8. kerületi polgármesterjelölt fb-oldala)

Szólj hozzá!

2018.06.30. 19:00 Amijo

770. Csak azért is

Címkék: kampány választás plakát molnár györgy camara-bereczki győri péter

Mivel "valakik" kerületszerte lefújták fekete festékszóróval Győri Péter polgármesterjelölt plakátjait, matricákkal üzentünk nekik és a szavazópolgároknak. De új plakátokat is kihelyeztünk, csak hogy örüljenek azok a fekete festékszórós „valakik”. (CBFM)

cbfm_plakat2_1.jpg

Nem elég, hogy visszaélnek a regnáló alpolgármester helyzeti előnyével: a Józsefváros újság lényegében csak vele foglalkozik, a többi jelöltet meg se említik, mindenhol kampányolnak, ahol nem kéne, az óvodától a társasházi közgyűlésekig, elfoglalják a helyi választási bizottságot, ahol abszurd, a joggal köszönő viszonyban se lévő döntésekkel próbálják megzavarni a választási kampányt. Mindez nem elég. Még pusztítanak is. Meg se jelenjen az ellenzéki jelölt neve. Töröljük ki, semmisítsük meg. Úgy látszik, amit nem tudnak megszerezni, azt megpróbálják elpusztítani. Csak azért is szavazz Győri Péterre! (via Molnár György)

Sajtóközlemény

Bár a VIII. kerületi önkormányzat megpróbálta letiltani, mégis lesz egy kulturális színezetű politikai tudatosító esemény a romák számára a Józsefvárosban a Ne add el a szavazatod! kampány keretében az időközi választások előtt. Köszönjük, hogy korábban foglalkoztak a hírrel, miszerint a VIII. kerület vezetése megpróbálta megakadályozni egy pártoktól független, romáknak szóló politikai tudatosító fórum megrendezését, kérjük, kísérjék figyelemmel a fejleményeket az üggyel kapcsolatban.

A szervezők a jegyzőtől írásban megtudták, hogy a közterület használata nem engedélyköteles, de azt is, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat „a hasonló típusú rendezvények megtartásával nem ért egyet”. Ez is azt jelzi: van miért politikai felvilágosító kampányt vinni a „VIII-ban”, ahol a lakók már nem hisznek az önérdekérvényesítő erejükben, ahol a vezetés sokszor a legkiszolgáltatottabbakkal szemben él vissza a hatalmával, érezteti függőségi helyzetüket.

A Khetane Egyesület és az aHang kampányplatform jövő pénteken, július 6-án a Mátyás téren tartja meg a Szoszi van a nyolcban! címmel koncertekkel színezett fórumát, amelyen fellép Báró, az Aranyszemek Együttes és a Lashe Shane. Beszédet mond Balogh Lajos és Hidvégi Attila.

Az esemény apropóján témának ajánljuk a romák kiszolgáltatott helyzetét a kerület- ben, politikai szerepvállalásukat, illetve annak hiányát, azt, hogyan használják őket a politikai erők saját céljaikra. Megszólaltatható az ügyben a rendezvény egyik szerve- zője, Balogh Lajos, aki az országgyűlési választások előtt indította el országos szinten a romáknak szóló Ne add el a szavazatod! című kampányt, valamint a helyi – VIII. kerületi – roma közösség jó ismerője.

P.s.: Köztéri fogadóra Győri Péterrel

 • Július 2. – Muzsikus Cigányok Parkja 16.00-18.00
 • Július 3. – Kiscsibész tér 16.00-18.00
 • Július 4. – Muzsikus Cigányok Parkja 16.00-18.00
 • Július 7. – Rákóczi tér, kampányzáró beszélgetés 18:00

***

Kiszorítanák a szegényeket Józsefvárosból - Közeleg a polgármester-választás: Józsefvárosban a fideszes városvezetők számára hirtelen fontossá lettek a lakhatási prob- lémák. Lassan kétheti rendszerességgel ülésezik a józsefvárosi önkormányzat társasházi pályázatokat elbíráló bizottsága, amely korábban csupán néhány havonta ült össze. Hiába, közel a július 8-a, az előrehozott polgármester-választás időpontja - olvasható az e heti HVG Gazdaság rovatában.

Szólj hozzá!

2018.06.27. 19:00 Amijo

769. Győri: Kettőből kettő

Címkék: kampány választás facebook plakát pintér attila győri péter

Győzelem, írja fb-oldalán Győri Péter. Miután fellebbezett a józsefvárosi választási bizottság igencsak furcsa, nyilvánvalóan elfogult és részrehajló határozatai ellen, most a Fővárosi Választási Bizottság neki adott igazat mindkét, általa kifogásolt esetben.

gyori_peter-csarnok.jpg

Győri Péter a Rákóczi téri vásárcsarnokban / fotó: Facebook

Ezt írja még minderről:

Független jelöltként a lehető legkorrektebb eljárás, ha az engem támogató pártokat, szervezeteket feltüntetem a plakátjaimon, ebben semmilyen meg- tévesztés nincs, és természetesen nem jelenti azt, hogy ne lennék valóban független jelölt. A fellebbviteli fórum megállapította, hogy a plakátjaim lefújása és megrongálása törvénysértő, a FVB megállapította a jogsértés tényét. A két döntés egyben ítéletet mond a helyi választási bizottság elfo- gulatlanságának kérdésében is.

P.s.: "Csendes kampányt" szeretne a 8. kerületi városvezetés. (Aki nem olvasta volna a Mérce cikkét a betiltott rendezvényről, itt megteheti). Ennek jegyében gondos kezek csendben a felismerhetetlenségig összefirkálták az ellenzéki jelölt plakátjait a kerületben. Ugyanaz a motívumrendszer: ikszek a szem helyén, lefelé görbülő ív a száj helyén, a név átsatírozva. Ugyanaz a fekete festékszóró. Sára Botond plakátjait békén hagyták. Ennek több oka lehet: például hogy följebb vannak, mint Győri Péter plakátjai. A Rákóczi téren ezt úgy oldották meg, hogy Győrit lejjebb tolták, hogy elférjen fölötte a főnök. Elvégre mindenkinek tudnia kell, hol a helye. Hát így élünk itt. Feljelentés persze lesz, legalább kiderül, mire használhatók az agyondicsért, sűrűn kihelyezett térfigyelő kamerák.
(via Nádori Lídia)

***

A józsefvárosi választási bizottsághoz a kifogást a Jobbikból nemrég kilépett, szintén füg- getlenként induló Pintér Atilla nyújtotta be, aki a be nem jegyzett Radikális Jobboldaliak Társasága mozgalom színeiben kampányol. Ezt a józsefvárosi hatóság helyben hagyta, ám a Fővárosi Választási Bizottság 10/2018 (VI.26.) számú határozatában azt megváltoztatta és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. (A megsemmisített, korábbi józsefvárosi határozat itt olvasható.)

Szólj hozzá!

2018.06.24. 18:00 Amijo

768. Ez most így hogyan?!

Címkék: kampány választás plakát pintér attila pikó andrás győri péter

A helyi választási bizottság szerint Győri Péter, aki független jelöltként indult el az időközi polgármester-választáson törvénysértést követett el a választás tisztasága ellen azzal, hogy független ugyan, de támogatják pártok is. A választási bizottság – a momentumos tagján* kívül – úgy határozott, hogy a független jelöltnek minden szórólapján és minden plakátján le kell takarnia az őt támogató pártok logóit. Mert azok így megtévesztik választókat.

gyori_kampany4.jpg

Az meg igen sajátságos ízt ad a fenti történetnek, hogy a kifogást az a Fideszs seggéből kilógó Jobbikból nemrég kilépett, szintén függetlenként induló Pintér Atilla nyújtotta be, aki a be nem jegyzett Radikális Jobboldaliak Társasága mozgalom színeiben kampányol...

Győri Pétert elmeszelte a helyi Választási Bizottság, mert szerintük a plakátokon megtévesztő, hogy független jelölt is, de a demokratikus pártok és a civilek is támogatják. Hogy mennyire nonszensz ez az érvelés – Tarlós István független főpolgármester-jelöltként indult. Ha zongorázni tudnám a különbséget Győri függetlensége és Tarlósé között… Nyilván fellebbeznie kell a független jelöltnek, Győri Péternek. Ugyanez a helyi választási bizottság viszont nem látott semmi problémát abban, hogy Győri plakátjait módszeresen lefújták, mivel azok nem váltak felismerhetetlenné. És van ahol félmunkát végeztek. (via Pikó András)

Hát itt tartunk ma, ezen a szép vasárnapon, két héttel a választás előtt. Kíváncsi vagyok, átnyomják-e a bábszínházon ezt, vagy csak mókáznak, hogy a nép is jól szórakozzon.

De az nem szórakozik jól. Hányik.

* Kisebbségi vélemény: dr. Gönczi Gergely nem ért egyet a határozat rendelkező részében foglaltakkal, minden törvényi alapot nélkülöz annak korlátozása, hogy bármely szervezet véleményét fejezze ki a jelölttel kapcsolatban. Ez mind a véleménynyilvánítás jogával, mind a választási joggal ellentétes lenne. Alkotmányellenes döntést hoz a bizottság akkor, amikor korlátozza a független jelöltet politikai kommunikációjával kapcsolatban. (A hatá- rozat nem jogerős, Győri Péter fellebbezett a választási bizottság határozata ellen. Erről Győri sajtóközleménye itt olvasható.)

***

Már a kampány első napján kijelentettem: sportszerű, méltányos, a programok ismerte- tésére és a az önkormányzati teljesítmények tényszerű kritikájára összpontosító kampányt szeretnék. Úgy látom, egyedül maradtam ezzel az igényemmel. Amit a józsefvárosi utcákon és tereken a plakátjaimmal műveltek, egy gusztustalan, piszkos kampány része és egyben törvénysértő is. (Győri Péter 8. kerületi polgármesterjelölt)

Szólj hozzá!

2018.06.21. 17:00 Amijo

767. Kampány így meg úgy

Címkék: kampány választás fidesz plakát sára botond sántha péterné győri péter

Megint eltelt pár nap, egyre közelebb kerülünk az időközi polgármester választás csodás napjához, sorjáznak is rendesen a különféle kampányesemények. Még múlt hét szombaton volt egy Rákóczi Reggeli-s beszélgetés, aztán a napokban Győri Péter Józsefváros független polgármesterjelöltje közzétette az oldalán „A Győri terv” 8 pontját, elindította a Kérdések és válaszok sorozatot, mivel a köztéri fogadóórák mellett a kitelepüléseken is gyűjtötték a kerülettel kapcsolatos kérdéseket, véleményeket – ezeket veszik most sorra. Szombaton pedig fél 9-től „Hullámzó házak” címmel gyermekfoglalkozást tartanak a Teleki téren.

gyori2018-2.jpg

Mindeközben a Fidesz jelöltje, Sára Botond alpolgármester előbb a szülőkkel levelezett, majd a kerületi társasházak gyűlésein turnézott, legutóbb pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megnyitott/nem megnyitott (erről részletesebben itt) uszodáját szemlézte, mert- hogy – a lakosság nagy részével ellentétben – ő bejutott.

A lényeg, hogy Sára elegánsan egyeztet, problémát old meg, vagy inkább ígérget. Meg persze az is fontos, hogy az uszodába is bejut. Mi meg ráérünk. (Virág Tamás)

Józsefváros másik alpolgármestere, Sántha Péterné (és az önkormányzat) meg pár napja nem engedélyezte a „Ne add el a szavazatod!” című, romáknak szóló program megtartását a kerületben – mert mint azt az alpolgármester asszony mondotta volt – a Fidesz csendes kampányt tervezett. Én – nézegetve Győri Péter kampányoldalára pár órája feltett plakát- fotókat – nem bántam volna, ha a Fidesz inkább tisztességes, becsületes kampányt tervez.

De gondolom az már nem fért bele abba a nyomorult „csendes-kampány” elképzelésbe…

P.s.: Már a kampány első napján kijelentettem: sportszerű, méltányos, a programok ismertetésére és a az önkormányzati teljesítmények tényszerű kritikájára összpontosító kampányt szeretnék. Úgy látom, egyedül maradtam ezzel az igényemmel. Amit a józsef- városi utcákon és tereken a plakátjaimmal műveltek, egy gusztustalan, piszkos kampány része és egyben törvénysértő is. (Győri Péter 8. kerületi polgármesterjelölt)

***

Ide tudsz írni, ha van ötleted: kozosen@gyoripeter.hu
Ha ilyesmivel nem, de pénzzel tudod támogatni a kampányt, az is nagyon elkél: HU83-10102086-06022200-01005002

Szólj hozzá!