706. A köz(meg)hallgatásról

2017. december 21. - Amijo

Túl vagyunk a képviselő-testület keddi ülésén és az azt követő közmeghallgatáson. Aki esetleg ez utóbbin valamilyen oknál fogva nem tudott volna ott lenni, de érdekli, hogy mi történt, hogyan történt – itt egy friss, aznapi beszámoló a 8ker fb-oldaláról. Kicsit hosszú, de érdemes végigolvasni. Ha másért nem, hát az íze kedvéért. Mert annyira szép, amikor a köz meghallgathatja és szigorúan beszámoltathatja választott képviselőit...

kozmeghallgat2017.jpg

Fotó: jozsefvaros.hu

Nincs karácsony közmeghallgatás nélkül, az idei mindjárt kezdődik, élőben közvetítünk.

17: 54 Egyelőre gyülekeznek, ismerkednek egymással az önkormányzati dolgozók, rendőrök, képviselők, lakosok, azaz a kerületi emberek.

18:01 Kezdünk, polgármesteri köszöntés (mindenki, rendőrkapitányság, tűzoltóság, kerületi gazdasági társaságok, fővárosi tulajdonú társaságok vezetőit, képviselőit. Mindenki név szerint megemlíttetik, három perces a névfelsorolás. Tájékoztat, hogy délelőtt elfogadták a jövő évi költségvetést. Ennek részeként néhány polgármesteri infó: növelték a köztisztaságra fordítható költségeket, a Blaha felújítása jövő ősszel kezdődhet el, ide értve a Corvin épületét is, valamint elkezdődik az Orczy-negyed rehabilitációs programja, amire egyelőre kétmilliárd forint áll rendelkezésre. 38 lakos küldött be felszólalási lapot, a kérdésekre adott írásbeli válaszokat ma is kiosztják, a levezetés ismét Csúri Ákos feladata.

18:08 Csúri Ákos ismerteti a vonatkozó jogszabályt, valamint hogy nyolc órakor végeznének, a hozzászólások időtartama max. 2 perc. Ezt követően ismerteti a témaköröket.

18:11 Elkezdődik a válaszok kiosztása, akit érdekel a válasz, anonimizált és fénymásolt példányt kaphat. (A többiek ülnek úgy, hogy nem nagyon érthető, miről van szó.) A polgármester besegít, kéri a konkrét lakcímek mellőzését. Sok kérdést benyújtó nem jött el, így csak a kérdéseket sorolják, illetve egy idő után már csak a benyújtó neveit, akkor is, ha eljöttek (ők megkapják a választ). Mintha egy névsorellenőrzésen ülnénk, némi tanácstalanság érzékelhető a helyszínen. A válaszok kiosztása 18:17-ig tart, a címzettek elolvashatják a választ, és ha úgy érzik, az nem kielégítő, az adott témakörnél kérdezhetnek. Lehet a fővárosi cégektől is kérdezni. Egyedi ügyekben az előtérben ülők tudnak válaszolni.

18:17 Első téma: Józsefváros újjáépül (társasházi felújítások, kerületfejlesztés, Orczy negyed, Orczy park). Az első kérdés a tervtanács döntésére kérdez rá, ami szerint a foghíjak beépítése semmilyen környékbeli egyetértést nem igényel. A felszólaló kifogásolja, hogy erről a változásról nem értesítették őket. A felszólaló kérdéseinek sorolása közben jött a kakukk (lejárt a két perce), de engedték, hogy befejezze. A főépítész (Iványi Gyöngyvér) válaszol, részletezi a tervtanács működését, illetve hogy az ülései nyilvánosak. A tervtanács egy szakmai grémium, ami egy véleményt fogalmaz meg, az építkezés pedig az építési engedély alapján történhet. Fellebbezhet a közvetlen szomszédság, és jogszabályi alapon mások is. A polgármester segít a kérdezőnek, a Bródy 44. szám alatti ház ellen szólal fel, ami szerinte sem illeszkedik a meglévő környezetbe. A főépítész megismétli korábbi válaszát, a polgármester kéri, hogy építsenek be "nem szakmai kontrollt", ami a "jó ízlés szempontjait is figyelembe tudja venni".

A következő kérdés is az "illeszkedő" fejlesztésekről szól, a régi és új épületek egymás melletti összevisszaságáról. Ezen kívül a Maccabi játékok helyszínére kérdez rá, ami a rendezvény után az MTK-é lesz. Sára Botond alpolgármester válaszol, szerinte a korábbi főépítész javaslata volt a tervtanács szakmai összetétele, de ezen lehet változtatni. Az MTK-t érintő fejlesztésről részletesen tájékoztat (melyik területrész kinek a tulajdonában állt, mi lesz ott a fejlesztés után). (Számomra most derült ki, hogy a válaszadás időkorlát, azaz kakukk nélküli.)

A harmadik kérdező a társasházak fejlesztésére fordított forrásokért, a házirendes segítségért, és a nyílászárók engedélyessé tételéért (ismételten) mond köszönetet. A közterületfoglalási engedéllyel rendelkező konténert távolabb lehet csak elhelyezni, mert ott parkol egy autó. Az aljegyzői válasz szerint ha nem szabad a hely, nem kell fizetni a foglalásért.

Negyedikként az Orczy park kerül sorra, a felszólaló az új futópályát hiányolja, annak örül, hogy lesznek elérhető új sportfunkciók a lakosság számára. A napközis tábor visszahelyezését a park üzemeltetői elképzelhetőnek tartják, az önkormányzattól függ, hogy mi lesz. Kakukk, de folytatja, az új (Déri Miksa-Fecske u.) játszótérfejlesztés miatt kivágott fákról kérdez. Az Magdolna negyedi lezárt lakások további sorsára is rákérdez. Az Orczy park ügyében az illetékes kormányzati fejlesztési vezető válaszol, részletezi, hogy mi épül majd ott (a jegyzőkönyvben minden benne lesz). Szerinte napközis táborra is "kifejezetten alkalmas lesz a terület". A polgármesteri válasz emlékezteti "a felszólaló civilt" (némi gúny felfedezhető), hogy a tábor az eredeti megállapodás szerint is visszakerülne a korábbi helyére.

Az új játszótér fakivágása ügyében a Füvészkert vezetője válaszol, aki szerint a bálványfát akkor is ki kell vágni, ha fáj az ember szíve érte, de özönfaj, aztán részletezi, hogy minden más növény elől elveszi a területet. Ács Péter (városüzemeltetés) elmondta, hogy a 10 ott lévő bálványfából 8 teljesen, 2 meg félig kiszáradt volt, amiről kertészeti szakvélemény is van, a fákat meg pótolták. Jakabfy Tamás képviselő is hozzászól a bálványfákhoz, napközis táborhoz, utóbbinál a mostani polgármesteri információnak ellentmondó hivatali tájékoztatást kapott. A polgármester megerősítette, hogy a gyermektábort oda tervezik, és ő reagál a lakásfelvetésre is, mégpedig hogy pontos címek nélkül nem tudja elmondani, miért van(nak) kihasználatlanul a lakás(ok). Megkapják írásban a címeket.

A következő kérdés a Blaha fejlesztéséről a közösségi tervezésre kérdez rá, illetve hogy ki fogja tervezni, lesz-e új Bubi-állomás a kerületben, akár több is. A polgármesteri válasz szerint a 300 millió becsült költség a homlokzat eredeti állapotában történő helyreállítását tartalmazza. A Blaha a fővárosé, ezért ottani illetékes válaszol, de a polgármester is támogatja a közösségi tervezést, az önkormányzatnak is vannak elképzelései. A válasz szerint még nincs kiválasztva a tervező cég, koncepcióterv(ek) készül(nek) először, aztán ezeket viszik az önkormányzat és a lakosok/civilek elé.

A Bubi fejlesztése, bővítése fővárosi cél. Erőss Gábor képviselő itt kérdez rá arra, hogy a kiosztott válaszok felkerülnek-e a honlapra. Igen, fel. A bálványfánál kifogásolja a "farasszizmust", felemlíti a Ludovika Campus építésekori fakivágásokat. A Füvészkert vezetője visszakérdez, hogy Erőss hány fát ültetett már életében, meg hogy van-e gyereke, mert a bálványfa allergiát okoz, veszélyes a gyerekek számára. "Nem való játszótérre bálványfa, ezt meg kell követelnünk." Nagy tapsot kap a Füvészkert-vezető. Most képviselők jönnek, először Kaiser József kertészként szakmai érvel a bálványfa ellen, majd Jakabfy Tamás jelzi, hogy a kerület Bubi-lefedettsége feltűnően halovány. Gyenge taps. A polgármester még faügyben megjegyzi, hogy 61 milliót költenek jövőre faültetésre.

A Társak a Teleki Térért egyesület vezetője az Orczy negyed fejlesztése során a helyi közösségek erősítését (közbiztonság, bűnmegelőzés) javasolja. A Népszínház utca felújítását hiányolja (kakukk), majd a Fiumei út melletti kerékpárút létesítését kéri. A fővárosi válasz szerint a Népszínház utca villamos végállomásának felújítása is része a Blahának. A Fiumei úton lesz kerékpáros infastruktúra-fejlesztés.

Újabb kérdés a Tisztviselőtelepről: Az Orczy parkban korábban meglévő szabadtéri színpadra, illetve az őszi-téli programokra kérdez, a válasz szerint a tervezésben ezek a funkciók nem szerepelnek.

Az önkormányzati lakásbérlők ügyében kérdezett előre Románné Bolba Márta, a kapott válaszok után újra kérdez. Kifogásolja a vagyonkezelő bérlőkkel kapcsolatos ügyintézését, hogy segítő kíséréssel lehet elérni jegyzőkönyvet egy-egy bérlői tárgyalás során. "Ki védi meg a bérlőket, amikor próbálják a szerény otthonaikat megtartani?" Lekakukkolják, de befejezheti. Kérdezi a képviselőket, hogy hogyan képviselik ezeket a bérlőket. Bozsik István a KGK vagyongazdálkodási igazgatója visszautasítja azt, hogy különbséget tennének a bérlők között. Ő is tart ügyfélfogadást havonta háromszor, "mindig próbálunk segíteni", a felvetett konkrét ügyről nincs információja. A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat ingyenes jogsegélyszolgálatot tart fenn, a jegyzőn keresztül lehet elérni a szolgáltatást.

19:20 Második témakör a közbiztonság

Újra a Társaság a Teleki Térért vezetője: "Összességében egy olyan dinamikusan mentünk ebben a témakörben, hogy ezért a környezetemben élő és dolgozó emberek nevében köszönetet szeretnék mondani." A kutyafuttató(k)ban lévő állapotok még problémásak, ott van mit tenni.

Másodiknak a Népszínház utca és környéke kapcsán a rendőrség munkáját köszöni meg a következő felszólaló. Megkéri a polgármestert, hogy a készenlétis fiatalemberek munkáját levélben köszönje meg. A "pápa téren" a játékkölcsönzés folytatását szorgalmazza. A polgármester ír levelet.

Lakos a Mátyás tér 13-ból, ahol intézőbizottsági tag. Egy a házban lakó önkormányzati bérlőnél kért bérleményellenőrzést, de a vagyonkezelő szerint ilyen nincs, aztán meg kiderült, hogy van, "a kollégák képzését szeretném kérni". Javasolja, hogy a kutyapiszkot fel nem szedőknél a chip alapján büntessenek. A polgármester újra elmondja, hogy jövőre 150 millióval többet fordítanak köztisztasági feladatokra. A kutyapiszoknál az lehet a megoldás, hogy a chip mellett DNS-mintát is vesznek, esetleg erre kellene előre lépni.

A Dobozi utca jön, ahol rengeteg szemét van, az emberek köpködnek, tele a csikkel minden. Mit lehet tenni?

A Százados útról köszönik, hogy az utóbbi időkben javult a közbiztonsági helyzet, és kéri, hogy "ne feledkezzenek meg róluk a továbbiakban sem".

A Somogyi u. 22-ben valaki rengeteg éve "állandóan, ész nélkül rikácsol", mit lehet tenni?

Szintén a rendőrségnek megy egy köszönet a munkáért, illetve a Rákóczi téri hajléktalanok ügyében szeretne rendet. Jogszabályi változtatást szeretne, hogy ott ne a játszótéren végezzék a dolgukat az emberek. Emellett javasolja, hogy a kamerarendszer alkalmas lenne-e a boltok ellenőrzésére (mikor zárnak).

A rendőrkapitány "csomagban" válaszol, a rikácsolásra van megoldás, be kell jelenteni, és akkor tudnak lépni. A Rákóczi téren is eljárnak, ha bejelentést kapnak, vagy észlelik a szabálysértést (ott alvást, vécézést, stb.). Válaszol a jegyző is, jelenleg is figyelik a kamerákkal az üzleteket.

19:38 Városüzemeltetés témakör

Románné Bolba Márta a korábbi kérdésére adott írásbeli válasz után kérdez újra: szerinte a kerületi lap nem felel meg az elfogulatlan tájékoztatás elvének, erre a tavaszi képviselő-jelölti kampányból hoz számokat. A működő önkormányzati rendszerek ellenőrzéséről is kérdez. Egy idő után lekakukkolják, a polgármester válaszol, szerinte nem létezik az a probléma, amit a kérdés felvetett, mert a kerületi lap az önkormányzat egyik alpolgármesterét szerepeltette, nem a képviselő-jelöltet. A lap kiadásáért a főszerkesztő a felelős, valamint a kiadó önkormányzati cég. A kis személyeskedésért nagy tapsot kap a polgármester, aki közben felhozza, hogy dokumentumfilm készül a felszólalóról, ami szerinte "nem helyes, mert aktív politikai szereplő". Nagy tapsot kap.

19:44 Hatósági ügyek

Komássy képviselő közben szót kért, most kapott, szerinte a kerületi lap nem közszolgálati, elsősorban agit-prop. feladatokat lát el. Aztán itt jönnek a hatósági ügyek, illetve mégsem, mert a polgármester is a lapról beszél. Majd hatósági ügyek, Bódis Lajos az előzetes kérdéseire kapott válasszal nincs megelégedve. Egyrészt a tavalyi közmeghallgatás vezetése miatt felmerült kérdésre (testületi ülés-e a közmeghallgatás, vagy sem) nem érkezett válasz. Lekakukkolják, de folytatja az elhagyott beadványaival (válasz nélkül maradt), majd a polgármesteri facebook-oldalon megjelent infóra kérdezett rá, de arra sem kapott választ. Ha jól értem, a hivatal (jegyző) működését kifogásolja. A polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatás képviselő-testületi ülés, de abból atipikus, ezért a moderálására moderátort vesznek igénybe. Az ülést ettől még a polgármester vezeti. Az elhagyott beadvány ügyében a jegyzőt kell megkeresni. A közösségi oldalon történő kapcsolattartás nem hivatalos kapcsolat. A jegyző is reagál: az elveszett beadványra próbáltak válaszolni, de nem kezelték panaszként. Ha a felszólaló kéri, kezelhetik panaszként, de erről nyilatkoznia kell a felszólalónak. Ő azt mondja, ezt kérte két éve és tavaly is. Most meg újra.

Újabb kérdés a településképi arculati kézikönyv hatályba lépéséről, pontosabban a megállító táblákról, hogy ezek lehetnek-e, vagy sem. Ha a közterületi kamerázás valós, akkor vannak infók arról, ki és hol állít táblát. A jegyzői válasz szerint a jövőre nézve tiltott a tevékenység, nem visszamenőleges hatályú.

19:55 Kulturális ügyek

Románné Bolba Márta (Csúri Ákos beszólása közepette) az Auróra utcai közösségi hely bezárásáról kérdezi a jegyzőt, mégpedig hogy ennek mi volt a jogalapja, hogy maradhatott a jegyző mindezek után a helyén. Csúri Ákos próbálja befejeztetni, Kocsis Máté hagyja, hogy befejezze, majd válaszol. A jegyző helyén maradásáért ő a felelős, egyébként hatósági ügyektől távol tartja magát, de a személyes véleménye szerint "az Auróra egy drogos hely", és ha kialakul egy vita, annak a jogszabályi rendezetlenség az oka. Mert ott nagymértékű drogfogyasztás volt, és fel kellene lépni ellene. Ezek után hosszas fejtegetésbe kezd, ami nem érthető pontosan. Szerinte a jegyző joggal gondolhatta azt, hogy azt be kell záratni, inkább azon csodálkozik, hogy a felszólaló miért csak az Auróra érdekében lép fel, miért nem a többi olyan hely mellett is, ahol hasonló ellenőrzés történt. A polgármester nagy tapsot kap, a jegyző folytatja: ez egy rendőrségi kezdeményezésre történt eljárás volt, aztán éles váltással a drog helyett a kert bontási kötelezettségéről beszél.

Újabb felszólaló Auróráról, ő ott lakik, viselhetetlenek a körülmények a klub miatt, meg egy hajléktalanoknak alkoholt árusító kisbolt miatt. "Mindenki azt szeretné, hogy a klubot zárják be."

Dallos Judit: "Nem akarja a lakosság, hogy bezárják."

Erőss Gábor képviselő: "csodálkozva hallgattam, hogy mentegette a törvénysértő határozatot", mármint a jegyzőét, és kéri, hogy lépjen. Kocsis a válaszában leszögezi, "az a jó, ha mindenki tudja a dolgát", és megismétli, hogy a jogszabályi környezet sajnos nem alkalmas arra, hogy egy drogos helyet be lehessen zárni, pedig egy drogos hellyel szemben fel kell lépni. A jegyző a társadalmi célok figyelembe vételével helyesen járt el. A rendőrkapitány elmondja, hogy 140 gramm kábítószert találtak az Aurórában, ez a hiteles információ. Közben megköszön valamit talán a Társak a Teleki Térért egyesületnek, de ezt nem hallottam jól. Majd Vörös Tamás képviselő védi meg a jegyzőt, és mondja Erőssnek, hogy "szerelmes a deviáns és dekadens helyekbe". A polgármester visszatereli a szót a kultúrára.

A kultúra témakörben a felszólaló köszönetet mond a Józsefvárosi Galériának, mert "az igazi kultúra, ami ott történik".

Korábban már felszólaló lakos: a Szent Kozmában négy alkalommal eltávolítottak egy feliratot, sajnos ezt sem értettem.

Másik kérdés a Horváth Mihály téren lévő templomra vonatkozik, az alpolgármesteri válasz szerint 1,2 Mrd forintból megújulhat. Sportügyben is elmondja a terveket, hosszan, részletesen, a jegyzőkönyvből minden érthető lesz (remélem). Elmondja a tervezett strand előkészítési munkálatait is.

20:16 Családtámogatás nincs kérdés

20:16 Bölcsőde, óvoda témakör

Románné Bolba Márta: Néhány évvel ezelőtt kétezer szülő tiltakozott az óvodák átszervezése miatt. Akkor egyezségre jutottak, kérdés, hogy ez mi volt, és azóta betartotta-e az önkormányzat. A polgármester nem tud kétezres szülős egyezségről, és megint kifogásolja a közpénzből történő dokumentumfilmet, szerinte másról kéne forgatni, nevet is mond. Az óvodavezető is válaszol, részletezi a működést.

A Társak a Teleki Térért vezetője elmondja (kultúra témakörben, mert lemaradt), hogy vasárnap adventi koncert volt, ahol adományokkal támogatták a templom megújulását, egyúttal tájékoztatták őket a tervekről. Az itteni programok színvonalban nagyon sokat változtak és emelkedtek, kiemeli a Turay Ida Színházat, és a többi kerületi helyet. Szinte mindet (szubjektív szerk. megjegyzés: Az Aurórát nem.)

A Füvészkert vezetője a tanösvényről, annak ismertségéről beszél.

20:24 Polgármesteri boldog karácsonyt kívánás, a közmeghallgatás lezárása.

(Akinek pedig mindez mégse volna elég karácsonyra,
az
itt megnézheti az ezt megelőző testületi ülést is.)

Ennyi volt, kérem tisztelettel. Boldog karácsonyt!

***

A közmeghallgatás fogalma:
– A közmeghallgatás a helyi hatalom gyakorlásának intézménye, amely alkalmas a helyi közakarat megnyilvánulásának kifejeződésére, a választó polgárok közösségével való párbeszédre, az önkormányzati testület közösségi ellenőrzésére.
– A közmeghallgatáson az állampolgárok mellett a helyben érdekelt szervezetek is szerephez jutnak. Ez összhangban van a képviselő-testületnek az önszerveződő közösségek támogatásának, illetve a velük való együttműködés kötelezettségével.

A képviselő-testület évente egyszer az éves munkatervben előre meghatározott időpontban tart közmeghallgatást.

A bejegyzés trackback címe:

https://mijozsefvarosunk.blog.hu/api/trackback/id/tr3913516499

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.