188. Beszámoló a testületiről 2.

2014. július 16. - SziliBalazs

01.jpgÜres telkek parkolóvá alakítása

A fizető övezetek bővülésével csökken az Önkormányzati dolgozók ingyenes parkolásának lehetősége, nő az igény parkolás biztosítására. Összesen 139 parkolási igény merült fel. A József u. 27., Vajdahunyad u. 9. szám alatti telkeken kizárólag az Önkormányzati dolgozók parkolnak 1526 Ft + Áfa/hó áron.

A Bérkocsis u. 32., Karácsony S. u. 29., Koszorú u. 26., Lujza u. 32., Magdolna u. 28. szám alatti telkek, gépkocsi beállóként hasznosításra kerülnek. Az Önkormányzati dolgozók a lehetőségek függvényében kapnak parkolási lehetőséget 1526 Ft + Áfa/hó áron. A Kálvária u. 9. és Kőris u. 4B telkeket pályázat útján hasznosítjuk. A bérlő 8 beálló helyet biztosít a Losonci ált. isk. dolgozóinak 1526 Ft + Áfa/hó áron.

A telkek átalakítása 14 millió Ft-ba kerülnek. (fakivágás, elszállítás, faház elbontás és elszállítás, kerítés, kapujavítás, tereprendezés, stb.)

testuleti201305.jpg

Megkérdőjelezhető, hogy a parkolóhelyek kihasználtsága megfelelő lesz. Annyi biztos, újabb 14 millió Ft-ot elköltünk. Jakabfy Tamás nem értett egyet a gépkocsival munkába járás támogatásával, amiért kijárt a szokásos Polgármesteri kioktatás, miszerint az érintett közalkalmazottakkal kellene konzultálnia, mielőtt véleményt alkot, ha megismerné az álláspontjukat, akkor nem lennének ilyen gondolatai.

Én jópár közalkalmazottat ismerek, java részüknek nincs is gépkocsija, akinek van, annak meg nincsen annyi pénze, hogy azzal járjon munkába. Óvónők, tanárok, szociális munkások nagy része számára nem az a probléma, hogy hol parkoljon.

Jakabfy Tamás a szeptemberi ülésre kért tájékoztatót a parkolók kihasználtságára vonatkozóan, mert szerinte ekkora parkolási igény nincsen. Ebben valószínűleg igaza van. A Testületi ülés hangulatának érzékeltetése céljából, szó szerint idézem Polgármester Úr válaszát:

„Szívesen elkészítünk mindenféle tájékoztatót a Képviselő Úrnak, de még egyszer mondom, én tudom, hogy honnan jön Önnek ez az egész! Ha kibújnának végre az internet mögül, a számítógéptől felállnának és kimennének az utcára, akkor nem lenne ez a vita! Tudom, hogy ezeket a magvas gondolatokat az interneten lehet megtalálni, felelősséggel és városvezetési gyakorlattal aligha rendelkező emberek szokták az interneten összedugni az internetes fejüket és megvitatni, hogy mit, hogyan kéne.”

Vörös Tamás szerint nem lenne szabad evidens döntéseken ennyit vitázni, volt igényfelmérés, szükséges ennyi parkolóhely, kekeckedés helyett közvélemény kutatást ajánlott Jakabfy Képviselő Úrnak. Megítélésem szerint nem a képviselőknek kellene nyomozni, hanem ha valóban történt igényfelmérés, akkor azt az előterjesztésnek tartalmaznia kellene. Miután Vörös Tamás a 14 milliós felújítási költség ellenére kifejtette, hogy a döntés nem jelent költséget az Önkormányzat részére, így kétséges, hogy egyáltalán ismeri az előterjesztés tartalmát… Közeleg szeptember, várjuk a beszámolót a kihasználtságról.

JKFVSZ létszámváltozása

Az új Teleki téri Piac és a Palotanegyedi Termelői Piac létszámát bővíteni szükséges a foglalkoztatási szabályok betartása érdekében, újabb piacvezető helyettesi és adminisztrációs munkakörrel. A két státusz biztosítása érdekében megszűntetünk egy-egy fő kertész és karbantartó álláshelyet.

Új álláshelyre nem hajlandó pénzt áldozni az Önkormányzat, pedig az üres telkek parkolóvá alakítási költségének egynegyede elegendő lenne a két munkatárs bérének fedezetére. Nyilván a piac miatt kevesebb a kertészeti és karbantartási munka…

A létszámváltozás miatt SZMSZ módosítás is szükséges. Ezzel kapcsolatban kérdezte meg Komássy Ákos, hogy mikor módosul az intézmény székhelye, ami jelenleg a Kesztyűgyár. Hasznos lenne, ha a Kesztyűgyár teljes egészében használhatná az épületet.

A Piacok őrzésére közbeszerzési eljárást írt ki az Önkormányzat, mert olcsóbb, mint a saját teljesítés. A kiírt közbeszerzési eljárás érvénytelen, mert a beérkezett öt ajánlat mindegyike formai hibás volt. Jelenleg nappal 3, éjjel 2 fő saját dolgozó végzi az őrzést. Ők 12 órára fejenként 21 000 Ft-ot kapnak, plusz járulékok.

Ennél az összegnél olcsóbb, ha külső céggel végeztetjük a feladatot. A külső cég nyilván minimálbér közeli összegen foglalkoztat biztonsági őröket, és a profittal együtt is olcsóbbak tudnak lenni, a járulékokkal együtt 2 248 Ft-os óradíjnál. A Kamarai ajánlás szerint a járulékkal együtt 1 228 Ft-os óradíj a minimum a vagyonőrök esetén. Ha saját teljesítés keretében közel dupláját fizetjük a minimumnak, akkor persze, hogy olcsóbb a közbeszerzés. Azonban aligha lenne olcsóbb, ha az intézmény venne fel biztonsági őröket és nem fizetnénk a biztonsági cégek hasznát is.

Sára Botond Alpolgármester Úr elmondta, hogy azért nincsen szükség kertészre, mert a parkgondozási feladatokat az intézmény kiszerződéssel oldja meg, mert költséghatékonyabb.

Így kiderült, hogy nem csak az őrzést végzi külsős cég. A karbantartó státus „feláldozhatóságát” nem indokolta Alpolgármester Úr. A Vagyonkezelő karbantartási munkái esetén még értettem, hogy az eszközállomány beszerzési költsége, a magasabb anyagköltségek (külső cég sok helyen végez karbantartást, nagyobb mennyiségű anyagot olcsóbban tud beszerezni) miatt rövidtávon drágább a saját karbantartó csapat foglalkoztatása.

Ugyanezt a biztonsági őrzésre és parkgondozásra egyáltalán nem látom igazoltnak! Van egy olyan érzésem, ha a saját munkaerő alkalmazása lenne a politikai szándék, akkor annak a költséghatékonyságának igazolására szintén tudna a hivatal tanulmányt készíteni…

Alpolgármester Úr arról is tájékoztatott, hogy megvan az új székhely, de olyan sok a feladat, hogy nem jut idő a költözésre. Mészár Erika aljegyző Asszony válaszolt a saját erőből, Kamarai ajánlási összegen történő őrzésre vonatkozó felvetésre. Az Önkormányzat elsődleges célja, hogy feladatait saját munkaerővel lássa el és csak akkor ír ki közbeszerzést, ha az olcsóbb. Az igazgató Úrral végzett számítások, tekintettel arra, hogy köztisztviselők dolgoznak, azt támasztják alá, hogy olcsóbb kiszerződni. Ezt Ács Péter is megerősítette. (Ha a Testületi Üléseket csendben végig unatkozó Rimán Edina lehet az év jegyzője, akkor a helyette valóban érdemi munkát végző Mészár Erikának minimum az évtized aljegyzője cím járna! Kíváncsi voltam, a díjátadáson is szükség lesz-e helyettesítésre, de Edina a díjat teljesen önállóan vette át!)

riman_edina1.jpg

riman_edina2.jpg

(Forrás: jozsefvaros.hu)

Jelenleg 1750 Ft + járulék az óránkénti költsége a saját dolgozókkal történő őrzésnek. Ez bruttó 308 000 Ft-os fizetést jelent 22 munkanappal, napi 8 órával számolva. Arról nem szóltak, hogy annak milyen lenne a költséghatása, ha nem a köztisztviselőként bruttó 308 000 Ft-ért dolgozó közterület felügyelőket vonnánk ki rendvédelmi feladataik elvégzéséből, hanem felvennénk biztonsági őröket, akik közalkalmazottként, ennél jelentősen kevesebbet keresnének.

Parkoló övezet

A díjfizető zóna bővítésével valószínűleg azok, akik eddig P+R parkolásra használták a jelzett parkolóhelyeket, a bővítés után a tényleges díjfizetésbe be nem vont területeken fognak férőhelyeket foglalni, csökkentve az ott élő józsefvárosiak által ez idáig használt parkolóhelyek számát.

Mindezek figyelembe vételével a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat szakmai álláspontją, hogy a lakossági hozzájárulás biztosítását szükséges kibővíteni a Józsefvárosban állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezők számára. Így azok, akik csak hosszas keresgélés után találnának parkolóhelyet, a tényleges díjfizető zónán belül díjmentesen tudnak várakozni. Kivéve, Baross tér, Blaha, József körút, Múzeum körút, Rákóczi tér, Rákóczi út, Kerepesi út, Fiumei úti felüljáró alatt.

Elidegenítésre kijelölt épület

A József u. 41. szám alatti épületben lakók több mint negyede jelezte a bérleményére vonatkozó vételi szándékát, ezért az ingatlant elidegenítésre kijelöljük.

Érdekesség, hogy karbantartásra két év (2010-2011) alatt 5 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat, ezen felül 30 milliót költött az épület felújítására. Kérdésem az volt, hogy a felújítás és karbantartást követően miért fizettünk tavaly közel egymilliót gyorsszolgálati díjra?

A válasz: Az épület nagyon rossz állapotú, a pince tömedékelés, kémény felújítás és födémcsere munkálatok nem oldották meg azokat a problémákat, amelyet a gyorsszolgálati tevékenységgel orvosoltak.

Emléktábla elhelyezése

Az FTC megalapítói a Rezső térre jártak focizni. Nekik állítunk emléktáblát és ültetünk fákat. 540 000 Ft-ba kerül

Legvirágosabb társasház pályázat

Az Önkormányzat részt vesz a Virágos Magyarországért versenyben. Ezért fontos lakóépületeink zöldítése, aminek érdekében kiírjuk a legvirágosabb társasház pályázatot, a pályázók között 10 000 tő petúniát osztunk ki. A virágokat a társasházak a homlokzati ablakokba, erkélyekre telepítik.

Bár, ez egy egyszerű előterjesztésnek tűnik, mégis itt volt a leghosszabb vita, méghozzá a FIDESZ képviselői és a Polgármester között. Az ilyen kínos esetek elkerülése végett jók a frakció megbeszélések, amelyek valaha heves vitákkal tarkítva zajlottak náluk, de mára teljesen elhaltak, és csak a fontos ügyekben történnek kinyilatkoztatások.

Városgazdálkodási Bizottsági ülések előtt sincsenek egyeztetések. Mindenki tudja, hogy igennel kell szavazni. Ha néha nem fogadnak el valamit, akkor a Bizottság elnöke elmondja, hogy ő nem ért egyet a javaslattal, és jelentőségteljesen körül néz, amiből a többiek tudják, hogy ők sem értenek egyet. Persze ilyenkor egy-két képviselő nem figyel, és megszokásból igen gombot nyom, majd elnézést kérően néz az elnökre. Szóval egyeztetés nincsen, ilyen jelentéktelen előterjesztés esetén, mint ez a virágos, kinyilatkoztatás sincsen, tehát eljön a FIDESZ-es képviselők számára az önmegvalósítás ideje.

A pályázaton történő részvételről a társasházak lakógyűlésének kell dönteni. A lavinát Jakabfy Tamás indította el, aki azt javasolta, hogy kerüljön ki a pályázati felhívásból a lakógyűlési döntés kötelezettsége. Polgármester úr könnyedén lerázta a javaslatot, hiszen a társasháznak el kell döntenie, hogy részt vesz-e a pályázaton, annak meg a lakógyűlés a módja. Ezzel rövidre is zárta volna a vitát, ám a szókérést jelző lámpák egyre sűrűbben villantak, meg kezdődött a Polgármesteri idegeket őrlő ötletelés.

Kaiser József azt javasolta, hogy a Számvevő Bizottság döntsön, mert lakógyűlés összehívására kevés az idő. (Számvizsgáló Bizottságra gondolt). Polgármester Úr elnéző mosollyal jelezte, hogy a Számvizsgáló Bizottság ellenőriz, nem hoz döntéseket a lakóközösség nevében. Feltette a jelzés értékű kérdést, hogy ”jó az előterjesztés úgy ahogy van, vagy keresünk még felhatalmazással nem rendelkező testületeket döntéshozatalra?”

Az övéi nem vették a lapot, és a javaslatok jöttek sorban. Kaiser Úr, most a közös képviselőt javasolta döntés hozónak a pályázaton való részvételhez. Polgármester Úr ekkor már mosoly helyett a fejét fogva magyarázta:

„A közös képviselő nem döntheti el, hogy Mari néni ablakában legyen virág. Azt Mari néninek kell eldönteni! Ezzel a vitával, elérkeztünk a Képviselő Testületi ülések egy mérföldkövéhez.”

Alpolgármester Asszony is hozzátett e mérföldkőhöz egy kavicsot, amikor csatlakozott a társasházi közgyűlési döntéstől való eltekintés javaslatához. Szerinte elég egy lakógyűlési határozat is. A felmorajlást hallva, gyorsan visszakozott. Kár, mert engem érdekelt volna a részletes kifejtése a társasházi közgyűlés és a lakógyűlés közötti különbségnek.

Polgármester Úr egyre erősödő fejcsóválás közepette adta meg a szót, a ringbe szálló Révész Mártának, aki tőle szokatlan iróniával javasolta visszavonni az előterjesztést, hogy a következő Testületi ülésig legyen idejük megvitatni egymással a pályázati kiírást. Ez közelebb vihet a megoldáshoz, hiszen a következő ülésig, - ismerve a locsolási hatékonyságot, - elszáradnak a petúniák és okafogyottá válik a pályázat.

Polgármester Úr megnyugtatott mindenkit, hogy ez futó petúnia, melynek kevés a vízigénye, tehát nem fog kiszáradni. Komássy Ákos javasolta, hogy lakógyűlési döntés helyett, legyen a társasház alapszabályával, illetve a társasházi törvénnyel összhangban lévő társasházi nyilatkozat. Hiszen fölösleges lakógyűlési döntést kérni olyan társasháztól, amelynek alapító okirata a költségigénnyel nem járó döntések meghozatalát lehetővé teszi az Intéző Bizottság, vagy a Közös Képviselő számára.

Dudás Istvánné szerint a pályázaton részt venni szándékozó társasházak gyűjtsenek aláírásokat a homlokzati lakások lakóitól, hiszen ott lesznek a virágok. Az udvari lakók beleegyezése ehhez szükségtelen. Pintér Attila csatlakozik az aláírásgyűjtési akció preferálásának javaslatához.

Jakabfy Tamás aggodalmának ad hangot, mert hiába hoz döntést a társasház, a magántulajdonosokat nem lehet kötelezni, hogy az ablakukba virágot tegyenek ki, ha nem akarják. Szünetet javasol a könnyebb egyeztetés érdekében, esetleg utolsó napirendként kellene tárgyalni a virágok ügyét. Polgármester Úr szerint, „ha ebben az ügyben nem tudunk döntést hozni, akkor akkora a krízis, hogy inkább oszlassuk fel magunkat…”

Öt perc szünet után Polgármester Úr rezignáltan jegyezte meg „Most, hogy aláástuk a belénk vetett közbizalom maradékát is, a petúnia balhéval, folytatjuk ülésünket. Rengeteg módosító indítvány érkezett, értékeltük a pályaműveket.” Ezután, hosszú kínos csend következett. Nagy sóhaj kíséretében az eredeti előterjesztést kérte elfogadni Polgármester Úr. A módosító javaslatát mindenki visszavonta.

És, még azt állítjuk, hogy nincsenek érdemi viták a Testületi ülésen!

Szili Balázs

A bejegyzés trackback címe:

https://mijozsefvarosunk.blog.hu/api/trackback/id/tr296514347

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.